Playlisty Akce
Reklama
playlist Playlist
On a warm summer evening
on a train bound for nowhere
i met up with the gambler
we were both too tired to sleep
Jednoho letního večera
ve vlaku který jel bůhví kam
jsem potkal hráče
a oba dva jsme byli příliš unaveni abychom spali
So we took turns a stareing
out the window at the darkness
til boredom overtook us
he began to speak
Tak jsme se dívali
z okna do temnoty
až nás nuda přemohla
He said,son,i´ve made my life
out of reading peoples faces
and knowing what their cards were
by the way they held their eyes.
A řekl: Synu, svůj život jsem postavil
na tom, že jsem si prohlížel lidské tváře
a věděl jsem, jaké mají karty
způsobem, jakým se dívají
So if you don´nt mind my sayin,
i can see you´re out of aces
for a taste of your whiskey
i´ll give you some advice
Takže, pokud ti nevadí co říkám,
tak ti můžu říct, že už ti nezbývají žádná esa
a protože mi tvá whiskey chutná,
dám ti radu.
So i handed him my bottle
and he drank down my last swallow
then he bummed a cigarette
and ask me for a light
A tak jsem mu podal láhev
a vypil můj poslední doušek
pak vytáhl cigaretu
a požádal mě o oheň
And the night got deathly quiet
and his face lost all expression
said,if your gonna play the game,boy
your got to learn to play it right
A noc ztichla jako hrob
a jeho tvář pozbyla veškerého výrazu
a řekl:" Jestliže chceš chlapče hrát, musíš se naučit hrát správně
You got to know when to hold´em
know when to fold them
know when to walk away
and know when to run.
You never count your money
when your sittin at the table
there´ll be time enough for counting
when the dealin is done.
Musíš vědět, jak tahat
a jak brát
vědět, kdy máš přestat
a kdy utíkat
Nikdy nepočítej peníze,
když jsi za stolem.
Až všechno skončí, budeš mít na počítání dost času
Now every gambler knows
that the secret to survive in
is knowing what to throw away
and knowing what to keep
Každý hráč ví,
že tajemství přežití je v tom,
že víš co odhodit
a co si ponechat
Cause every hands a winner
and every hands a loser
and the best you can hope for
is to die in your sleep.
Protože každý může být vítěz,
a každý může být poražený
A to nejlepší, v co můžeš doufat,
je že zemřeš ve spánku
So when he finished speaking
he turned back towards the window
crushed out his cigarette
and feded off to sleep.
A tak, když dopovídal,
natočil se k oknu,
típl cigaretu
a znaven usnul
And somwhere in the darkness
the gambler he broke even
but in his final words i found
an ace that i could keep.
A někde v té tmě
i ten hráč měl dost
ale v jeho posledních slovech
jsem našel eso, kterého se můžu držet
You got to know when to hold´em
know when to fold them
know when to walk away
and know when to run,
you never count your money
when your sittin at the table
there´ll be time enough for counting
when the dealin is done
Musíš vědět, jak tahat
a jak brát
vědět, kdy máš přestat
a kdy utíkat
Nikdy nepočítej peníze,
když jsi za stolem.
Až všechno skončí, budeš mít na počítání dost času
You got to know when to hold´em
know when to fold them
know when to walk away
and know when to run,
you never count your money
when your sittin at the table
there´ll be time enough for counting
when the dealin is done.
Musíš vědět, jak tahat
a jak brát
vědět, kdy máš přestat
a kdy utíkat
Nikdy nepočítej peníze,
když jsi za stolem.
Až všechno skončí, budeš mít na počítání dost času

Text přidal tommy

Videa přidali Dan855, flover0123

Překlad přidal Romano

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Through the Years: A Retrospective

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.