Playlisty Akce
Reklama

Coward Of The County - text, překlad

playlist Playlist
Everyone considered him
the coward of the county
he´d never stood one single time
to prove the county vrong.
Každý ho považoval
za zbabělce kraje
on se jedinkrát nezastavil
aby dokázal že se celý kraj mýlí.
His mama named him Tommy
the folks just called him yellow
but something always told me
they were reading Tommy wrong
Jeho máma ho pojmenovala Tommy
lidé mu prostě říkali zbabělče
ale něco mi vždycky říkalo
že si ho přečetli špatně.
He was only ten years old
whenhis daddy died in prison
i took care of Tommy
cause he wasmy brother son
Byl jen deset let starý
když jeho otec zemřel ve vězení
postaral jsem se o Tommyho
protože to byl syn mého bratra.
I still recall the final words
my brother said to Tommy
Son,my life is over
but yours is just begun
Stále si připomínám konečná slova
která řekl můj bratr Tommymu
Synu můj život končí
ale tvůj teprve začíná.
Promise me son not to do
the things i´ve done
walk away from troble
if you can
It wan´t mean your weak
if you turn the other cheek
i hope you´re old enough
to understand
Son you don´t have to fight
to be a man.
Slib mi synu,že neuděláš věci
které jsem udělal já.
Odejdi od problémů
pokud můžeš.
To neznamená že jsi slaboch
když nastavíš druhou tvář.
Doufám že jseš dost starý
aby jsi to pochopil.
Synu nemusíš bojovat
aby jsi byl mužem.
There´s someone for everyone
and Tommy´s love was Becky
in her arms he didn´t have
to prove he was a man
Pro každého je někdo druhý
a Tommyho láskou byla Becky.
V jejích rukách nemusel
dokazovat že je muž.
One day while he was working
the gatlin boys came calling
they took turns at Becky
there was three of them
Jednoho dne když pracoval
přišli poflakovači
a obrátili se na Becky
byli tři.
Tommy opened up the door
and saw his Becky crying
the torn dress,the shattered look
was more then he could stand
Když Tommy otevřel dveře
a uviděl jehoBecky plakat
roztrhané šaty,vyčerpaný pohled
to bylo víc než mohl unést.
He reache above the fireplace
and too down his daddy´s picture
as his tears fell on his daddy´s face
i heard these words again
Došel ke krbu
a sundal obrázek svého otce
a jak jeho slzy padaly na obrázek jeho otce
uslyšel jsem znovu tato slova
Promise me son not to do
the things i´ve done
walk away from trouble
if you can
It wan´t mean you weak
if you turn the other cheek
i hope you´re old enough to understand
Son you don´t have to fight
to be a man.
Slib mi synu že neuděláš věci
které jsem udělal já.
Odejdi od problémů
pokud můžeš.
To neznamená že jsi slaboch
když nastavíš druhou tvář.
Doufám že jseš dost starý
aby jsi to pochopil.
Synu nemusíš bojovat
aby jsi byl mužem.
The gatlin boys just laughed at him
when he walked into the bar room
one of them got up and meet him
halfway cross the floor
Poflakovači se mu smáli
když vešel do baru
jeden z nich vstal
a potkal se sním na půl cesty.
Tommy turned around they said
Hey look all yellows leaving
but you could hear a pin drop
when Tommy stopped and blocked the door
Tommy se otočil,a oni řekli
podívejte zbabělec odchází
ale slyšeli by jste spadnout špendlík
když se Tommy zastavil a zavřel dveře.
Twenty years of crawling
was bottled up inside him
he wasn´t holding nothing back
he left them have it all
Dvacet let plazení se
bylo uzavřeno uvnitř něho
a on nic z toho nezadržel
a nechal je mít to všechno.
Tommy left the bar room
not a gatlin boy was standing
He said this one´s for Becky
as he watched the last one fall
Když Tommy odešel z baru
ani jeden z poflakovačů nestál,
řekl tohle je za Becky
zatímco sledoval jak poslední z nich padá.
And i hear him say A já ho slyšel říkat
I promised you dad
Not to do the things you done
i walked away from trouble when i can
now please don´t think i´m weak
i didn´t turn the other cheek
Papa i sure hope your understand
sometimes you got to fight
if your a man
Já sem ti otče slíbil
že neudělám věci které jsi udělal ty
a odcházím od problémů pokud to jde
tak si prosím tě nemysli že jsem slaboch
protože jsem nenastavil druhou tvář.
Táto jsem si jistý že mi rozumíš
někdy bojovat musíš
pokud jsi muž.
Everyone considered him
the coward of the county
Každý ho považoval
za zbabělce kraje.

Text přidal tommy

Videa přidal flover

Překlad přidal tommy

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Through the Years: A Retrospective

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.