Playlisty Kecárna
Reklama

Unravel (From "Tokyo Ghoul") ft. FFMelodie - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Oh won’t you tell me, please just tell me,
what is it I’ve become?
Just who’s inside my heart
that’s tearing me apart?
Ach, neřekneš mi, prosím, jen mi pověz,
čím jsem se to stala?
Kdo jen to je v mém srdci,
co mě trhá vedví?
I’m broken, lying shattered, crying
within this dying world
You keep laughing with me,
yet, you don’t see a thing
Jsem zničená, ležím otřesená,
pláču v tomhle skonávajícím světě
Pořád se se mnou směješ,
ale přitom sis ničeho nevšiml
I’m breaking down as the world around
me is slowly crumbling
With every step, I can’t catch my breath
as the truth’s unraveling (Freeze)
Hroutím se a svět kolem
mě se pomalu rozpadá
Pravda se rozplétá a s dalšími kroky
už nedokážu popadnout dech (ztuhni)
Unbreakable, yet breakable
Unstable, yet unshakable
I’ll find you after everything
Nezničitelný, ale křehký
Nestabilní, ale neotřesitelný
Najdu tě, po tomhle všem
I’m slowly but surely fading away to nothing
My twisted existence is surely something
that I can’t escape
So please just turn away... I’d hate to harm you
Pomalu ale jistě se ztrácím do nicoty
Mé zvrácená existence je jistě něco,
čemu nemohu uniknout
Tak prosím, odvrať se ode mě... Nechci ti ublížit
This life wasn’t made for the weak and helpless
And bringing you into this would be so senseless
So all that I plead is you remember me
as who I used to be
Tenhle život nikdy nebyl pro slabé a bezmocné
A zatahat tě do tohohle všeho by bylo bláhové
A tak vše, oč tě prosím, je, ať si mě pamatuješ
jako toho kým jsem bývala
I’m falling into emptiness,
surrounded by this loneliness
These memories of innocence
are flooding through my consciousness
Propadám se do prázdnoty,
obklopena touto samotou
Tyhle vzpomínky nevinnosti
zaplavují mé vědomí
I can’t escape, I can’t escape,
I can’t escape, I can’t escape
I can’t escape, I can’t escape
I’m unravelling the world
Nemohu uniknout, nemohu uniknout,
nemohu uniknout, nemohu uniknout,
Nemohu uniknout, nemohu uniknout,
rozplétám svět
I look in the mirror
and see but a stranger
Our images are intertwined,
but both of us are left behind
Dívám se do zrcadla
a vídím jen cizince
Naše odrazy jsou propojené,
ale oba jsme ponecháni napospas
Unbreakable, yet breakable
Unstable, yet unshakable
I won’t let you be corrupted
Nezničitelný, ale křehký
Nestabilní, ale neotřesitelný
Nedovolím, abys byl zvrácen
I’m slowly but surely fading away to nothing
My twisted existence is surely something
that I can’t escape
So please just turn away... I’d hate to harm you
Pomalu ale jistě se ztrácím do nicoty
Mé zvrácená existence je jistě něco,
čemu nemohu uniknout
Tak prosím, odvrať se ode mě... Nechci ti ublížit
This life wasn’t made for the weak and helpless
And bringing you into this would be so senseless
So all that I plead is you remember me
as who I was before this
Tenhle život nikdy nebyl pro slabé a bezmocné
A zatahat tě do tohohle všeho by bylo bláhové
A tak vše, oč tě prosím, je, ať si mě pamatuješ
jako toho kým jsem byla před tímhle vším
Please don’t forget me,
please don’t forget me,
please don’t forget me,
oh don’t forget me
Prosím nezapomeň mě,
prosím nezapomeň mě,
Prosím nezapomeň mě,
ach nezapomeň mě,
Realizing who I have become,
I lie here, paralyzed
Surrounded by darkness,
in this cruel paradise
All that I can plead,
is you remember me
Jak si uvědomím, kým jsem se to stala,
ležím tu, ochromená
Obklíčena temnotou
v tomhle krutém ráji
Vše o co tě mohu prosit je
ať si na mě pamatuješ
Won’t you tell me,
just tell me please
Just who’s inside my heart
that’s tearing me apart?
Neřekl bys mi,
jen mi to pověz, prosím,
Kdo jen to je v mém srdci,
trhajíc mě vedví?

Text přidala Cecil2000

Text opravila Cecil2000

Video přidala Cecil2000

Překlad přidala Cecil2000

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Unravel (From "Tokyo Ghoul")

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.