Playlisty Kecárna
Reklama

Change - text, překlad

playlist Playlist
Oh, tell me that dark could never win the light
Oh, tell me that wrong could never win the right
Baby, tell me that we gon' someday stop the fight
And tell me that every, everything gon' be alright
Oh tell me who’s stupid, baby, is it me or them?
Just tell me who’s insane, baby, is it me or them?
In this crazy world after patience, could we get the pearl?
But this world, which teaches me, preaches me how to curl
Oh, fuck the school
All we got is mad teachers and some visible classes
Divided spaces, and forever-lastin' stresses
Everybody’s mad
Kill people with fingers on Twitter
More than a gun, more than a knife
The tip of your tongue just glitter
Would the pain always win you gain? (Nah)
How could you bet? It's damn checkin' game (Yeah)
We're losin' again, homie, we losin' too many things
What should we tell our sons?
You know that they will be the men
Like you and me
Oh, řekni mi, že by temnota nikdy nemohla porazit světlo
Oh, řekni mi, že by zlo nikdy nemohlo porazit dobro
Zlato, řekni mi, že jednoho dne započneme boj
A řekni mi, že vše, všechno bude v pohodě
Oh, řekni mi - kdo je hloupý, zlato, jsem to já nebo oni?
Jen mi řekni, kdo je šílený, zlato, jsem to já nebo oni?
V tomhle pomateném světě - přijdou s trpělivostí perly?
Ale tenhle svět mě učí, káže mi, jak se smotat do klubíčka
Oh, srát na školu
Vše, co máme jsou šílení učitelé a neviditelné třídy
Rozdělené prostory, a nekonečné stresy
Každý je šílený
Zabíjí lidi prsty na Twitteru
Víc jak zbraní, víc jak nožem
Špička tvého jazyka se jen třpytí
Vynesla by ti bolest něco? (Ne)
Jak by ses mohl vsadit? Je to prokletá ověřovací hra (Jo)
Zase prohráváme, kámo ztrácíme tolik věcí
Co bychom měli říct našim synům?
Ty víš, že oni budou ti muži
Jako ty a já
If hope is a taste, what's yours?
What you eat all day? (What you eat all day?)
And if your love is a game
Are we losin', losin'? Oh
Pokud je naděje chuť, jaká je tvoje?
Čím se celý den krmíš? (Čím se celý den krmíš?)
A pokud je tvoje láska jen hra
Prohráváme, prohráváme? Oh
World is gonna change
(ooh ooh ooh)
World is gonna change
(ooh ooh ooh)
World is gonna change
(ooh ooh ooh)
World is gonna change
(ooh ooh ooh)
Svět se změní
(ooh ooh ohh)
Svět se změní
(ooh ooh ohh)
Svět se změní
(ooh ooh ohh)
Svět se změní
(ooh ooh ohh)
Yeah, yeah, tell me what is really real?
I'm tryna buy a new Ferrari for my newest deal
Baby girl say, "The world really hate us, huh?"
Pray a lot and maybe God give you Saint Laurent
Wish that I could change the world but they hold back
When it's time to go, the people just be mad again
And what if I could change the world with a pen and pad?
When it's time to vote, the people turn to mannequins
Challenge that
Namjoon, I'm the man too
I'm out in Chevy Chase the teachers used to lampoon
I sing songs, haikus
Over rap tunes, high IQ
Lookin' for a Song
Hye Kyo, hey cuuutie
Yeah
I'm tryin' to keep it a hunnit
Got no faith in the government
That's why we need each other, hey
Laughin' to keep from cryin'
Folarin's a rap monster
BTS is the ARMY
Now it's on me
I'ma keep the piece until I see some more peace
I'ma keep it G, forever keep it low-key
Take a trip to South Korea with some DC OGs
Chiefin' OG, I'm chiefin' OG
Hated by alt-rights and racist police
Say, woop woop, man, 12 comin'
They make them kids really freeze, when they say, "Freeze!" Freeze!
Jo, jo, řekni mi, co je opravdu reálné?
Snažím se koupit nové Ferrari za nejnovější honorář
Zlatíčko, řekni "Ten svět nás opravdu nesnáší, co?"
Hodně se modli a pak ti možná Bůh dá Saint Laurent
Přeji si, abych mohl změnit svět, ale drží mě zpět
Když je čas jít, lidi to zase naštve
A co kdybych mohl změnit svět s perem a notesem?
Když je čas volit, z lidí se stanou manekýni
Vem to jako výzvu
Namjoone, jsem taky chlap
Jsem v tom jako Chevy Chase, kterého učitelé zesměšňovali
Zpívám písničky, haiku
Přes rap tunes, vysoké IQ
Hledám Song
Hye Kyo, ahoj krasavice
Jo
Snažím se to udržet na 100
Nemám víru ve vládu
Proto potřebujeme jeden druhého, hey
Smích, abych nás uchránil od slz
Folarinův Rap Monster
BTS je ARMY
Teď je to na mě
Udržím tenhle kousek, dokud neuvidím víc míru
Udržím to G, napořád to nechám nízko
Udělám si výlet do Jižní Koreji s nějakými DC OG
Šéfuju OG, šéfuju OG
Nenáviděn alternativními právy a rasistickou policií
Řekni, woop woop, chlape, 12 přichází
Děti zmrznou na místě, když řeknou, "Stůj!" Stůj!
World is gonna change
(ooh ooh ooh)
World is gonna change
(ooh ooh ooh)
World is gonna change
(ooh ooh ooh)
World is gonna change
(ooh ooh ooh)
Svět se změní
(ooh ooh ohh)
Svět se změní
(ooh ooh ohh)
Svět se změní
(ooh ooh ohh)
Svět se změní
(ooh ooh ohh)
World is gonna change
The world is gonna change
The world is gonna change
World is gonna change
The world is gonna change
The world is gonna change
World is gonna change
The world is gonna change
The world is gonna change
World is gonna change
The world is gonna change
The world is gonna change
World is gonna change
Svět se změní
Ten svět se změní
Ten svět se změní
Svět se změní
Ten svět se změní
Ten svět se změní
Svět se změní
Ten svět se změní
Ten svět se změní
Svět se změní
Ten svět se změní
Ten svět se změní
Svět se změní
Moonz, prayin' for better days for you and I
I see progress via my daughter's eyes
I think I think too much now and drink too much now
I numb it 'cause I don't wanna cry
Prayin' for better pace for you and I
I see some grass growin' in winter's eyes
I think I think too much now and drink too much now
To numb it 'cause I don't wanna die
I believe that real friends love you to no limit (yeah)
I believe that real change lies in the mirror (yeah)
Since I was a lil' one wasn't 'posed to get much status
Now they got they hands up for me like a stick up
Say, "Hands up, hands up" like a stick up
Hands up, hands up like a stick up
Since I was a lil' one, wasn't 'posed to get much status
Got they hands up for me like a stick up, check it
Moonz, modlíme se za lepší dny pro tebe i pro sebe
Vidím pokrok skrz oči mojí dcery
Myslím, teď myslím až příliš a piji až příliš
Znecitlivuji to, protože nechci brečet
Modlím se za lepší tempo pro tebe i pro sebe
Vidím, jak v zimních očích roste tráva
Myslím, teď myslím až příliš a piji až příliš
Znecitlivuji to, protože nechci zemřít
Věřím, že praví přátelé tě milují bez limitu (jo)
Věřím, že pravá změna leží v zrcadle (jo)
Od toho, co jsem byl malý, neměl jsem mít kdovíjaké postavení
Teď, pro mě zvedají ruce jako tyče
Říkám "Ruce vzhůru, ruce vzhůru" jako tyče
Ruce vzhůru, ruce vzhůru jako tyče
Od toho, co jsem byl malý, neměl jsem mít kdovíjaké postavení
Zvedají pro mě ruce jako tyče, sleduj
Take it day by day, night by night
It's on you and me if I'm gon' shine
Not stoppin' day by day, night by night
It's on you and I
Moonz and the ARMY right
(My hands up)
Vem den za dnem, noc za nocí
Je to na tobě a mně, pokud zazářím
Nezastavuji den za dnem, noc za nocí
Je to na tobě a mně
Moonz a ARMY, správně
(Ruce nahoru)

Text přidala orinc

Text opravila TheCreepyCZ

Překlad přidala TheCreepyCZ

Překlad opravila TheCreepyCZ

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • RM na této písni spolupracoval s americkým rapperem Walem. Původně jejich spoluprací měly vzniknout songy dva, jenže Wale byl slovně napadán a obviňován (fanoušky RM), že se snaží přiživit na tom, že RM je mnohem slavnější a známější. Wale se chvíli bránil, ale nakonec další spolupráci odvolal. (TheCreepyCZ)
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama

RM texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.