Kecárna Playlisty
Reklama

Shepherd Of My Soul - text, překlad

playlist Playlist
Lord of the mountains and sea
You are treading a path set for me
God of the seasons and sky
You have always been holding my life
Pán hôr a morí
Šliapeš cestu pripravenú pre mňa
Boh ročných období a neba
Ty si vždy držal môj život
And Lord, You are the shepherd of my soul
So I lay down my plans, I give up my rights
And let You take control of this surrendered life
A Pán, Ty si pastier mojej duše
Takže položím svoje plány, vzdám sa svojich práv
a nechám Ťa prebrať kontrolu nad týmto odovzdaným životom
So I put my trust in the one
Who created the stars and the sun
You are eternally kind
Always faithful and endlessly wise
Tak vložím moju dôveru v Jedného
Ktorý stvoril hviezdy a slnko
Ty si nekonečné láskavý
Vždy verný a nekonečne múdry
You comfort, You sustain
In shaking You remain
Unmoved and unafraid
Forever and always
You lead me by still waters
Lead me through the valleys
Lead me in Your wisdom
Shepherd of my soul
Ty utešuješ, Ty podporuješ
V zachvení Ty zostávaš
Stály a nebojácny
Naveky a vždy
Veď ma stálymi vodami
Veď ma cez doliny
Veď ma v Tvojej múdrosti
Pastier mojej duše
Through valleys of shadow and death I am not afraid
By my Father’s breath every star in the sky was made
And who can I fear when You’re standing right here by my side?
Always leading, protecting and guarding my left and my right
Cez údolie tieňov a smrti sa nebojím
dychom môjho Otca bola stvorená každá hviezda na nebi
A koho sa môžem báť, keď stojíš rovno pri mojom boku?
Vždy vedieš, ochraňuješ a strážiš moju ľavú aj pravú stranu
Father You make all things new
Great God of creation
Father You will always be my rock and salvation
Otec, Ty robíš všetky veci nové
Veľký Boh stvorenia
Otec, Ty vždy budeš moja skala a spása

Text přidala strannan

Video přidala strannan

Překlad přidala strannan

Je zde něco špatně?
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama

Rivers & Robots texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.