Playlisty Kecárna
Reklama

Focus - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Thine eye be one, that blessed body full of light
I’ve seen the restless innovation, but it doesn’t feel right
My fingers have been itching, since I found out this prison of mine
Is just some skin and hair, teeth and bones, a pair of eyes
Tvé oko je to, to požehnané tělo plné světla
Viděl jsem nepokojnou inovaci, ale neměl jsem z ní správný pocit
Prsty mě svrběly od toho, co jsem zjistil, že tohle mé vězení
Je jen kůže, vlasy, zuby a kosti, pár očí
My body, my pride, once radiant inside
I figured all this focus, had just been given to me
So set in stone; intention, but this isn’t my decision to make
I thought that all this purpose, was just mine to take
Mé tělo, má hrdost, kdysi vnitřně zářící
Přišel jsem na to, že tahle pozornost mi jen byla dána
Zasazen do kamene; úmysl, ale tohle není rozhodnutí, které mám já učinit
Myslel jsem, že nějaký smysl byl pro mne, abych si přisvojil
I know the work you do so well,
Yeah I can tell you’re keeping me down here with you
In this chemical well
My figure’s apparition
I focus my addiction
It’s such a shame…
Such a shame.
Vím, jakou práci děláš tak dobře
Jo, už vím, že si mě tady dole udržuješ, abych byl s tebou
V chemické studni
Objevení mé postavy
Svoji závislost směřuji
Je to taková škoda...
Taková škoda.
Who’s the king who wears the crown?
Can you feel the channel changing?
Kdo je králem, jež nosí korunu?
Cítíš tu změnu?
Who’s the king who wears the crown?
No light, just horrible sounds
The hollow voices carrying
Kdo je králem, jež nosí korunu?
Beze světla, jen hrozivé zvuky
Nesoucí se prázdné hlasy
My body, my pride, my radiant insight
I figured all this focus, had just been given to me
So set in self derision, as I feel my vision slipping away
I figured I was worthless, destined to wither away
Mé tělo, má hrdost, kdysi vnitřně zářící
Přišel jsem na to, že tahle pozornost mi jen byla dána
Tak upnuý na výsměchu sobě sama, cítím jak mi odchází zrak
Přišel jsem na to, že jsem bezcenný, předurčen chřadnout
No way out/no sight/no ending
There’s nothing quite like-pretending I’m here
Constant pain inside;
take the pill and swallow your pride
Bez cesty pryč/beze zraku/bez konce
Není tu nic jako-předstírat, že tu jsem
Neustálá vnitřní bolest;
pozři tabletku a spolkni svoji hrdost
Thine eye be one, her blessed body full of light
I can’t believe the shakes she’s given me tonight
Making mention
Focus my intention
We needn’t be afraid
Do not be afraid
Tvé oko je to, její požehnané tělo plné světla
Nemohu uvěřit, že to ona mne tak roztřásla
Zmínit se
Zaměřit se na svůj úmysl
Nemusíme se bát
Neboj se
My body, my pride, once radiant insight
I figured all this focus, had just been given to me
So set in stone; intention, but this isn’t my decision to make
I thought that all this purpose, was just mine to take
Mé tělo, má hrdost, kdysi vnitřně zářící
Přišel jsem na to, že tahle pozornost mi jen byla dána
Zasazen do kamene; úmysl, ale tohle není rozhodnutí, které mám já učinit
Myslel jsem, že nějaký smysl byl pro mne, abych si přisvojil

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidala Valse

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Work

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.