Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

WelcAme to the fourth Dimension
(My) reality hits you like an embarrassing question
Boy with a mission, Inspired by fiction
Action-reaction, owner of Repression
Am I right or wrong? Am I weak or strong?
So many questions, all night long
Rhyme after rhyme after rhyme I try to find myself
Chapter two : Gotta make a confession
Přivítej čtvrtou Dimenzi
(Má) realita tě zasáhne jako trapná otázka
Kluk s misí, inspirován fikcí
Akce-reakce, vlastník represe
Mám pravdu nebo se mýlím? Jsem slabý nebo silný?
Tolik otázek, celá dlouhá noc
Rým za rýmem za rýmem, snažím se najít sebe
Kapitola dva: Musím se přiznat
All together
Yo!
Všichni pospolu
Yo!
THIS / IS / CROSS / OVER
NORTH / STAR / FOR / EVER
TOHLE / JE/ PŘECHOD
SEVERSKÁ / HVĚZDA / NA / VĚKY
My lyrics drink mangas like earth drinks rain
Infiltrating my roots, anaesthetized the pain
Le noyau est dur, pur, l'alliage est en Métal
Obstiné comme Seiya, fondamental
"Kaléidoscope Hypnotic" quand les autres voient binaire
Leur carrière est fixe, nos mouvements sont stellaires
Negative attitude meets positive vibes
One symbol, Northstar rise
Mé texty pijí mangy jako země pije déšť
Infiltrované kořeny, anestézie bolestí
Jádro je tvrdé, čisté, slitina je z kovu
Neústupný jako Seiya, podstatný
"Hypnotický kaleidoskop", když jiní vidí binaritu
Jejich kariéra je pevná, naše pohyby jsou hvězdné
Negativní postoj se setkává s pozitivními vlnami
Jeden symbol, Severka povstává
All together
Yo!
Všichni pospolu
Yo!
Times are gonna change
But change takes time
Time is a weapon
For those who want to rise
So rise
And rise
And rise
And rise
Časy se změní
Ale změna zabírá čas
Čas je zbraň
Pro ty, co chtějí povstat
Tak povstaň
A povstaň
A povstaň
A povstaň
Rise for my crew
Rise for my homies
Our vision is pure cause we follow nobody
There are no rules, time does no mercy
I wanna rule the game like my boy Sakuragi
Fuck the cliché, Manga Mania
Northstar worldwide, omniscient as Shaka
Open your eyes, this is the new era
What's up Shibuya
Povstaň pro mou posádku
Povstaň pro mé známé
Naše vize je čistá, protože nikoho nesledujeme
Nejsou tu pravidla, čas nemá smilování
Chci vládnout hře jako můj kluk
Sakuragi
Ser na klišé, Mangy Manie
Severka celosvětově, vševědoucí jako Shaka
Otevři oči, tohle je nová éra
Co je, Shibuyo?
Yo! Yo!
Times are gonna change
But change takes time
Time is a weapon
For those who want to rise
So rise
And rise
And rise
And rise
Časy se změní
Ale změna zabírá čas
Čas je zbraň
Pro ty, co chtějí povstat
Tak povstaň
A povstaň
A povstaň
A povstaň

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Legacy Of Shi (Deluxe Album)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.