Playlisty Akce
Reklama

Satellite - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

You can't feel the heat
Until you hold your hand over the flame
You have to cross the line
Just to remember where it lays
You won't know your worth now, son
Until you take a hit
And you won't find the beat
Until you lose yourself in it
Nepocítíš žár
Dokud nedáš ruku nad plamen
Musíš překročit čáru
Jen aby sis zapamatoval, kde leží
Nebudeš znát svojí cenu, synu
Dokud nedostaneš ránu
A nenajdeš rytmus
Dokud se v něm neztratíš
That's why we won't back down
We won't run and hide
Yeah, 'cause these are the things that we can't deny
I'm passing over you like a satellite
So catch me if I fall
That's why we stick to your game plans and party lines
But at night we're conspiring by candlelight
We are the orphans of the American Dream
So shine your light on me
Proto neustoupíme
Neutečeme a neschováme se
Protože toto jsou věci, které nemůžeme popřít
Přelétám nad tebou jako satelit
Tak mě chyť, když spadnu
Proto se držíme tvých herních plánů a politických programů
Ale v noci se spolčujeme při svíčkách
Jsme sirotci Amerického snu
Tak mě ozař svým světlem
You can't fill your cup
Until you empty all it has
You can't understand, what lays ahead
If you don't understand the past
You'll never learn to fly now
Till you're standing at the cliff
And you can't truly love
Until you've given up on it
Nemůžeš naplnit svůj hrnek
Dokud ho úplně nevyprázdníš
Nemůžeš pochopit, co leží vepředu
Pokud neporozumíš minulosti
Nikdy se nenaučíš létat
Dokud nestojíš na útesu
A nepoznáš opravdovou lásku
Dokud se ji nepoddáš
That's why we won't back down
We won't run and hide
Yeah, 'cause these are the things that we can't deny
I'm passing over you like a satellite
So catch me if I fall
That's why we stick to your game plans and party lines
But at night we're conspiring by candlelight
We are the orphans of the American Dream
So shine your light on me
Proto neustoupíme
Neutečeme a neschováme se
Protože toto jsou věci, které nemůžeme popřít
Přelétám nad tebou jako satelit
Tak mě chyť, když spadnu
Proto se držíme tvých herních plánů a politických programů
Ale v noci se spolčujeme při svíčkách
Jsme sirotci Amerického snu
Tak mě ozař svým světlem
She told me that she never
Could face the world again
So I offered up a plan:
Řekla mi, že už nikdy
By nemohla znovu čelit světu
Tak jsem nabídl plán:
We'll sneak out while they sleep
And sail off in the night
We'll come clean and start over
The rest of our lives
When we're gone we'll stay gone
Out of sight, out of mind
It's not too late
We have the rest of our lives
Vyklouzneme, zatímco spí
A v noci odplujeme
Očistíme se a začneme znovu
Zbytky svých životů
Až budeme pryč, zůstaneme pryč
Pryč z dohledu, pryč z mysli
Ještě není pozdě
Máme zbytky svých životů
We'll sneak out while they sleep
And sail off into the night
We'll come clean and start over
The rest of our lives
When we're gone we'll stay gone
Out of sight, out of mind
It's not too late
We have the rest of our lives
The rest of our lives
Vyklouzneme, zatímco spí
A v noci odplujeme
Očistíme se a začneme znovu
Zbytky svých životů
Až budeme pryč, zůstaneme pryč
Pryč z dohledu, pryč z mysli
Ještě není pozdě
Máme zbytky svých životů
Zbytky svých životů
Because we won't back down
We won't run and hide
Yeah, 'cause these are the things that we can't deny
I'm passing over you like a satellite
So catch me if I fall
That's why we stick to your game plans and party lines
But at night we're conspiring by candlelight
We are the orphans of the American Dream
So shine your light on me
Protože my neustoupíme
Neutečeme a neschováme se
Protože toto jsou věci, které nemůžeme popřít
Přelétám nad tebou jako satelit
Tak mě chyť, když spadnu
Proto se držíme tvých herních plánů a politických programů
Ale v noci se spolčujeme při svíčkách
Jsme sirotci Amerického snu
Tak mě ozař svým světlem
No, we won't back down
We won't run and hide
Yeah, 'cause these are the things that we can't deny
I'm passing over you like a satellite
'Cause these are the things that we can't deny now
This is a life that you can't deny us now
Ne, my neustoupíme
Neutečeme a neschováme se
Protože toto jsou věci, které nemůžeme popřít
Přelétám nad tebou jako satelit
Protože toto jsou věci, které teď nemůžeme popřít
Tohle je život který nám teď nemůžeš zapřít

Text přidal msadtsb

Text opravil 1fallout1

Video přidala Hellmuth

Překlad přidala Alik

Překlad opravil 1fallout1

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Endgame

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.