Playlisty Akce
Reklama

Dancing For Rain - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

We're losing daylight but I can't work any faster
-
Under the veil of dust we go on
Don't close your eyes
What if it all disapears in the shadows
That reach from the stars?
Ztrácíme sluneční světlo, ale já nedokážu dělat rychleji
Pod nánosem prachu pokračujeme
Nezavírej oči
Co když to všechno zmizí ve stínech
Které sahají z hvězd?
If I held my ground
Would you ask me to change?
This drought bleeds on
Now we're dancing for rain
We drink the air but it's still not the same
These worlds collide
But the distance remains
We point the finger
Never accept the blame
And I know...
I know
Když se budu držet země
Budeš mě prosit o změnu?
Tohle sucho vykrvácí
Teď tančíme pro déšť
Pijeme vzduch ale to pořád není to samé
Tyto světy se střetnou
Ale vzdálenost zůstává
Ukazujeme prstem
Nikdy nepřijmeme vinu
A já vím...
Já vím
Let's go! Pojď!
The waters come but the fire still rages on here
The men all shrugged their shoulders and left
We sleep so sound in rooms just up the stairs
Will you save us like you saved them?
Voda přichází ale oheň tu pořád zuří
Všichni muži krčí rameny a odchází
Dobře spíme v pokojích nad schody
Zachráníš nás tak jako jsi zachránil je?
If I held my ground
Would you ask me to change?
This drought bleeds on
Now we're dancing for rain
We drink the air but it's still not the same
These worlds collide
But the distance remains
We point the finger
Never accept the blame
And I know...
I know
Když se budu držet země
Budeš mě prosit o změnu?
Tohle sucho vykrvácí
Teď tančíme pro déšť
Pijeme vzduch ale to pořád není to samé
Tyto světy se střetnou
Ale vzdálenost zůstává
Ukazujeme prstem
Nikdy nepřijmeme vinu
A já vím...
Já vím
You've bled me dry
But I'm still breathing
I swear I'm sucking dry the sky
And you won't
Ever find us kneeling
Or swallowing your lies
Vykrvácela jsi mě do sucha
Ale já pořád dýchám
Přísahám že vycucám oblohu do sucha
A Ty nás nikdy
Neuvidíš klečet
Nebo polykat Tvé lži
If I held my ground
Would you ask me to change?
This drought bleeds on
Now we're dancing for rain
We drink the air but it's still not the same
These worlds collide
But the distance remains
We point the finger
Never accept the blame
And I know...
I know
Když se budu držet země
Budeš mě prosit o změnu?
Tohle sucho vykrvácí
Teď tančíme pro déšť
Pijeme vzduch ale to pořád není to samé
Tyto světy se střetnou
Ale vzdálenost zůstává
Ukazujeme prstem
Nikdy nepřijmeme vinu
A já vím...
Já vím
This drought bleeds on
This drought bleeds on...
Tohle sucho krvácí
Tohle sucho krvácí...

Text přidala verusha

Text opravila Alik

Video přidal Dimitry

Překlad přidala Alik

Překlad opravila Alik

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Siren Song Of The Counter Culture

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.