Kecárna Playlisty
Reklama

Audience Of One (Ghost Note Symphonies) - text, překlad

playlist Playlist
I can still remember
The words and what they meant
As we etched them with our fingers
In years of wet cement.
The days blurred into each other
Though everything seemed clear.
We cruised along at half speed
But then we shifted gears
Stále si pamatuji
Slova a jejich význam,
Která jsme jim leptali svými prsty
V letech mokrého cementu.
Dny rozmazávající se jeden do druhého,
Ačkoli všechno vypadalo čistě.
Projíždeli jsme poloviční rychlostí,
Ale potom jsme přeřadili
We ran like vampires from a thousand burning suns.
But even then we should have stayed
Utíkali jsme jako upíři před tisícem hořících sluncí.
Ale i přesto jsme měli zůstat
But we ran away
Now all my friends gone
Maybe we’ve outgrown all the things that we once loved.
Runaway
But what are we running from ?
A show of hands from those in this audience of one
Where have they gone ?
Ale my jsme utekli,
Teď jsou všichni moji přátelé pryč,
Možná jsme odrostli všem těm věcem, které jsme jednou milovali.
Na útěku,
Ale před čím utíkáme?
Zvednutí ruky z tohohle obecenstva jednoho,
Kam to odešli?
Identities assume us
As nine and five add up.
Synchronizing watches,
To the seconds that we lost.
I looked up and saw you
I know that you saw me,
We froze but for a moment,
In empathy
Identity nás předurčují,
Jako když se sečte devět a pět.
Synchronizujeme hodinky,
Na vteřinu, kterou jsme ztratili.
Vzhlédnu a uvidím Tebe,
Vím, že Tys viděla mě,
Zamrzli jsme na chvilku,
V empatii
I brought down the sky for you but all you did was shrug.
You gave my emptiness away
Snesl jsem pro Tebe oblohu, ale všechno, co jsi udělala, bylo pokrčení rameny.
Odehnala jsi mou prázdnotu
And you ranaway
Now all my friends gone
Maybe we’ve outgrown all the things that we once loved.
Runaway
But what are we running from ?
A show of hands from those in this audience of one
Where have they gone ?
A utekla jsi,
Teď jsou všichni moji přátelé pryč,
Možná jsme odrostli všem těm věcem, které jsme jednou milovali.
Na útěku,
Ale před čím utíkáme?
Zvednutí ruky z tohohle obecenstva jednoho,
Kam to odešli?
We’re all ok, until the day we’re not
The surface shines, while the inside rots
We raced the sunset and we almost won
We slammed the brakes, but the wheels went on
Všichni jsme v pohodě, do dne, kdy nebudeme,
Hladina září, zatímco vnitřek hnije,
Závodili jsme se západem slunce, a skoro jsme vyhráli,
Dupli jsme na brzdy, ale kola jela dál
We ran away
Now all my friends gone
Maybe we’ve outgrown all the things that we once loved
Runaway
But what are we running from ?
A show of hands from those in this audience of one
Where have they gone ?
Utekli jsme,
Teď jsou všichni moji přátelé pryč,
Možná jsme odrostli všem těm věcem, které jsme jednou milovali.
Na útěku,
Ale před čím utíkáme?
Zvednutí ruky z tohohle obecenstva jednoho,
Kam to odešli?

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal LimeCZ

Je zde něco špatně?
Reklama

The Ghost Note Symphonies, Vol. 1

Reklama

Rise Against texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.