Playlisty Kecárna
Reklama

Senseless Massacre - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

What do you hope to prove? Other than the fact your species deserves a permanent fucking extinction.
Unlike other life forms, humans are worthless.
Make way for my offspring of darkness.
V co doufáš že dokážeš ? Ostatně ten fakt že si tvůj druh zaslouží být kurva vyhlazen.
Na rozdíl od ostatních životních forem, lidé jsou ti nejhorší.
Uhni z cesty mému potomstvu temnoty.
This onslaught was pure amusement, a senseless massacre.
Not a single thing more, for the seekers of peace will only find it in death. x2
Tento útok byl čistá zábava, nesmyslný masakr.
Žádná věc není víc, pro uprchlíky míru
bude nalezena pouze smrt. x2
I do not need assistance to rule this world, everything will grovel at my feet.
The only thing I find valuable about your species, is the noises you make when you die.

Nepotřebuju pomoc s vládnutím tohoto světa,
všechno se bude plazit u mích nohou.
Jedinou vzácnou věcí, kterou jsem našel o tvém druhu, jsou zvuky které děláš když umíráš.
This onslaught was pure amusement, a senseless massacre.
Not a single thing more, for the seekers of peace will only find it in death. x2
Tento útok byl čistá zábava, nesmyslný masakr.
Žádná věc není víc, pro uprchlíky míru
bude nalezena pouze smrt. x2
Simple minded shit and piss filled sacks of meat and blood.
Not designed for rebellion, but the perfect specimen to experience pain.

Jednoduše přemýšlející sračky a pochcané pytlíky plné masa a krve.
Nestvořen pro vzpouru, ale perfektně přizpůsoben pro testování bolesti.
What do you hope to prove? Other than the fact your species deserves a permanent fucking extinction.
Unlike other life forms, humans are worthless.
Make way for my offspring of darkness.
V co doufáš že dokážeš ? Ostatně než ten fakt že si tvůj druh zaslouží být kurva vyhlazen.
Na rozdíl od ostatních životních forem, lidé jsou ti nejhorší.
Uhni z cesty mému potomstvu temnoty.
I will create a kingdom in my image.
But to rebuild, one must first destroy.
Your destruction will be instantaneous.
Stvořím si království ve své představě.
Ale přestavěno, jeden musí být ten první kdo je zničen.
Tvé zničení bude okamžité.
Mindless psyche, controlled and channeled through a series of religious tactics.
Futile humans. Delicate, empty, vessels of emotion.
Unavená duše, kontrolovaná a směřovaná skrz sérii církevních taktik.
Zbytečný lidi. Citlivý,prázdný nádoby emocí.

Text přidal 666devil666

Video přidal 666devil666

Překlad přidal 666devil666

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Lugal Ki En

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.