Playlisty Kecárna
Reklama

Objective To Harvest - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Accept the serum, let it take effect
Close your eyes this will all end soon
We're here to instigate the cataclysm
With the soul objective to harvest
Defiling Earth with catastrophe
Initiating our lethal foray
Purging the existence of all species encountered
Přijmi sérum, nech ho působit
Zavři oči brzy to vše skončí
Jsme tu k podněcování kataklyzmatu
S duší s cílem sklízet
Znesvětit Zemi katastrofou
Zahájíme náš smrtící nájezd
Očisťujeme existenci všech druhů se kterými jsme se setkali
Our tactics, elaborate. Our mindset, relentless.
Spawned in this realm to demand it as our new dynasty
We will no leave until the deed is done
Naše taktika, propracovaná. Naše myšlení, vytrvalé.
Zplozen v této říši aby se stal naší novou dynastií
My ho neupustíme dokud čin nebude dokonán
Our true form finally revealed
Panic ensues accept us as your new overlords
Anxiously awaiting we ingest human life forces and imitate their form
Naše skutečná forma nakonec prozrazena
Z paniky vyplývá že nás přijali jako jejich nové vládce
Úzkostlivě čekající až polkneme lidské životní síly a napodobíme jejich formu
Loved ones transformed by bacterium
Faces mutating, flesh diffusing
We will suck this planet fucking dry
Devastation at its finest
Exhausting Earth's resources, watching it disintegrate behind us
Exhausting Earth's resources, watching is disintegrate behind us
Milovaného přeměněného na bakterii
Mutace obličeje, rozšiřující se tělo
My vysajeme tuto planetu do zkurveného sucha
Ničení je to nejlepší
Vyčerpávající se Zemské zdroje, pohleďte na úpadek za námi
Vyčerpávající se Zemské zdroje, pohleďte na úpadek za námi

Text přidal hormon

Video přidal hormon

Překlad přidal 666devil666

Překlad opravil 666devil666

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Dingir

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.