Playlisty Kecárna
Reklama

Hallelujah - text, překlad

playlist Playlist
HALLELUJAH
LEONARD COHEN
Now I've heard there was a secret chord
That David played, and it pleased the Lord
But you don't really care for music, do you?
It goes like this
The fourth, the fifth
The minor fall, the major lift
The baffled king composing Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
ALELUJA (CHVALTE PÁNA)
LEONARD COHEN
Teď jsem slyšel, že je tajný akord,
který David hrál a to potěšilo Pána
Ale o hudbu Ti vlastně nejde, viď?
Tak to jde
Čtvrtý, pátý
Nepodstatný pád, podstatné pozvednutí
Bezradný král skládající Aleluja
Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja
Your faith was strong but you needed proof
You saw her bathing on the roof
Her beauty and the moonlight overthrew you
She tied you
To a kitchen chair
She broke your throne, and she cut your hair
And from your lips she drew the Hallelujah
Tvá víra byla silná, ale potřeboval jsi důkaz
Viděl jsi ji koupající se na střeše
Její krása a měsíční světlo Tě zničily
Ona Tě přivázala
ke kuchyňskému křeslu
Rozbila Tvůj trůn a ostříhala Ti vlasy
A ze Tvých rtů sebrala Aleluja
Baby I have been here before
I know this room, I've walked this floor
I used to live alone before I knew you.
I've seen your flag on the marble arch
Love is not a victory march
It's a cold and it's a broken Hallelujah
Miláčku, byl jsem tu už dříve
Znal jsem tenhle pokoj, kráčel jsem po téhle zemi
Než jsem Tě poznal, žil jsem sám
Viděl jsem Tvou vlajku na mramorovém oblouku
Láska není pochod vítězství
Je to chladné a zlomené Aleluja
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja
There was a time you let me know
What's really going on below
But now you never show it to me, do you?
And remember when I moved in you
The holy dove was moving too
And every breath we drew was Hallelujah
Je čas, abys mi dal vědět
Co dole opravdu začíná
Ale teď mi to nikdy neukážeš, viď?
A vzpomínej, jak jsem Tě přesunul
Svatá holubička letí také
A každý náš nádech je Aleluja
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja
You say I took the name in vain
I don't even know the name
But if I did, well really, what's it to you?
There's a blaze of light
In every word
It doesn't matter which you heard
The holy or the broken Hallelujah
Říkáš, že jsem vzal Tvé jméno nadarmo
Nikdy jsem jméno nevěděl
Ale jestli ano, opravdu dobře, co je to pro Tebe?
Světlo plane
V každém slově
Je jedno, které jsi slyšel
Svaté nebo zlomené Aleluja
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja
I did my best, it wasn't much
I couldn't feel, so I tried to touch
I've told the truth, I didn't come to fool you
And even though
It all went wrong
I'll stand before the Lord of Song
With nothing on my tongue but Hallelujah
Dělal jsem, co jsem mohl, nebylo to dost
Nemohl jsem cítit, tak jsem se pokoušel dotknout
Mluvil jsem pravdu, nepřišel jsem Tě pobláznit
A ačkoli
to celé šlo špatně
Stanu před Pánem Písně
S ničím jiným na rtech, jen Aleluja
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah
Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja
Aleluja

Text přidal DevilDan

Text opravil Levent

Video přidal DevilDan

Překlad přidal Levent

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

December Lights CDs

Reklama

Andre Rieu texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.