Playlisty Kecárna
Reklama

Amazing Grace - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Amazing Grace, how sweet the sound,
That saved a wretch like me.
I once was lost but now am found,
Was blind, but now I see.
Úžasná milost! Jak sladký zvuk
Který zachránil mizeru, jako jsem já
Jednou jsem byl ztracen, ale teď jsem nalezen
Byl jsem slepý, ale teď vidím
T'was Grace that taught my heart to fear.
And Grace, my fears relieved.
How precious did that Grace appear
The hour I first believed.
Byla to milost, která naučila mé srdce bát se
A milost mé strachy utišila
Jak drahocenná se tato milost zdála
v hodině, kdy jsem prvně uvěřil.
Through many dangers, toils and snares
I have already come;
'Tis Grace that brought me safe thus far
and Grace will lead me home.
Navzdory tolikerým nebezpečím, dřině a pastem
Jsem právě přišel
Je to milost, která mě bezpečně
přivedla takhle daleko
A milost mne dovede domů
The Lord has promised good to me.
His word my hope secures.
He will my shield and portion be,
As long as life endures.
Pán mi slíbil dobro
Jeho slovo chrání mou naději
On bude mým štítem a mou částí
Tak dlouho, jak život přetrvá
Yea, when this flesh and heart shall fail,
And mortal life shall cease,
I shall possess within the veil,
A life of joy and peace.
Jasně, když tohle srdce a tělo selže
A smrt zastaví život
Já budu mít pod závojem
život v radosti a míru
When we've been here ten thousand years
Bright shining as the sun.
We've no less days to sing God's praise
Than when we've first begun.
Když jsme tu byli deset tisíc let
Jasně zářící jako slunce
Nemáme méně dnů na zpívání chvály Boha
Než když jsme poprvé začali
Amazing Grace, how sweet the sound,
That saved a wretch like me.
I once was lost but now am found,
Was blind, but now I see.

Úžasná milost! Jak sladký zvuk
Který zachránil mizeru, jako jsem já
Jednou jsem byl ztracen, ale teď jsem nalezen
Byl jsem slepý, ale teď vidím

Text přidal DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal Levent

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Amazing Grace (česky též „Úžasná milost“) je křesťanská píseň, jejíž slova napsal anglikánský kněz a bývalý kapitán otrokářské lodi John Newton a publikoval ji v roce 1779. Melodie, podle které se píseň nejčastěji zpívá, se jmenuje New Britain, což je árie neznámého autora původem pravděpodobně z Irska. Píseň Amazing Grace se stala v americké kultuře ikonou a byla často užívána pro různé světské účely a marketingové kampaně. (Levent)
  • Na melodii New Britain napsal Zdeněk Borovec píseň "Už z hor zní zvon". (Levent)
Reklama

Gala – Live in Amsterdam

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.