Playlisty Kecárna
Reklama

My Destiny - text, překlad

playlist Playlist
You came in
That's what my little heart was looking for
Laughter in the rain
Feeling like a fool in love again
Vstoupila si
To bylo to, co moje malé srdce hledalo
Smích v dešti
Cítím se znovu zamilovaný jako blázen
The laughter came
When the tears stopped falling
Now all I do is just call your name
(When I say lover)
You walked in and my heart discovered
That my life would never be the same
Oh, you are my destiny
You are my one and only
You gave that joy to me
When my whole life was lonely
Angel in disguise
With your power of love
You just hypnotize
I just love the magic of your spell
How much joy we'll have together
Only time will tell
Smích přišel
Když slzy přestaly padat
Nyní dělám jen to, že volám tvé jméno
(Když říkám milovaná)
Vešla si a moje srdce objevilo
Že můj život nikdy nebude stejný
Ach, jsi můj osud
Jsi moje jedna a jediná
Dala si mně to potěšení
Když můj život byl osamělý
Anděl v přestrojení
S tvojí silou milovat
Ty jen hypnotizuješ
Já jen miluji kouzlo tvé řeči
Kolik potěšení budeme mít společně
Jen čas odpoví
Every day, every night
Oh, I know it's so right
when I see your face
Only time's gonna tell
But I know you so well
Girl, my love's for real
Každý den, každou noc
Ach, já vím, že je to tak dobře
Když vidím tvou tvář
Jen čas odpoví
Ale znám tě tak dobře
Dívko, moje láska je tak opravdová
From the first time that I saw you
I know it was forever
This mighty love between us
Will keep us together
You're the girl God sent from heaven
I'm so glad I found you
Forever, forever, forever, forever, forever, forever
I'm so glad to be around you
You are my destiny
You are my one and only
You gave that joy to me
When my whole WORLD was lonely
It's alright, it's alright
Do it again
It's alright, it's alright
Don't let this love end
It's alright, it's alright
Do it again
It's alright, it's alright
Don't let this love end
Od prvního okamžiku, co jsem tě uviděl
Věděl jsem, že to je navždy
Ta mocná láska mezi námi
Nás udrží spolu
Jsi dívka, kterou Bůh seslal z nebe
Jsem tak rád, že jsem tě našel
Navždy, navždy, navždy, navždy, navždy, navždy
Jsem tak rád, že jsem kolem tebe
Jsi můj osud
Jsi má jedna a jediná
Dala si mi tolik potěšení
Když můj svět byl osamělý
To je v pořádku, to je v pořádku
Dělej to stále
To je v pořádku, to je v pořádku
Nenech tu lásku skončit
To je v pořádku, to je v pořádku
Dělej to stále
To je v pořádku, to je v pořádku
Nenech tu lásku skončit

Text přidal Andelll

Video přidal atblatex

Překlad přidal marekmah

Překlad opravil marekmah

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Back To Front

Reklama

Lionel Richie texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.