Playlisty Kecárna
Reklama

Just For You - text, překlad

playlist Playlist
1. Strophe
Golden days, life was play, pain was all a world away,
we went to school, we learned the rules,
we trusted all they all had to say.
Then life took a turn, we all had to learn,
and we can't go back again.
1. sloka
Zlaté dny, život byla hra, všechna bolest byla na hony vzdálená,
šli jsme do školy, učit se pravidla,
důvěřovali jsem všemu, co nám museli říci.
Pak se život otočil, všichni jsem se museli učit,
a nemůžeme zpět.
1. Refrain
And my heart is breaking just for you, just for you.
And my arms are open just for you, just for you,
just for you.
1. refrén
A mé srdce puká jen kvůli tobě, jen kvůli tobě.
A moje náruč je otevřená jen pro tebe, jen pro tebe,
jen pro tebe.
2. Strophe
God was God, dreams were dreams, life was all cake and ice cream.
Truth was true, and lies were lies, we thought love would never die.
But the world moved on, my illusion's gone,
and I don't know who to blame.
2. sloka
Bůh byl bůh, sny byli sny, celý život byl dort a zmrzlina.
Pravda byla pravda, a lži byli lži, mysleli jsem si, že láska nikdy neumírá.
Ale svět se pohnul, mé iluze zmizeli,
a já nevím koho mám vinit.
2. Refrain
And my heart is breaking just for you, just for you.
And my arms are open just for you, just for you,
And these tears I'm crying are for you, just for you,
just for you.
2. refrén
A mé srdce puká jen kvůli tobě, jen kvůli tobě.
A moje náruč je otevřená jen pro tebe, jen pro tebe,
A tyhle slzy jsem vyplakal jen pro tebe, jen pro tebe, jen pro tebe.
Bridge:
I'm looking for protection, give me shelter from the storm,
I just hope this light inside me keeps me strong!
Hledám ochranu, dej mi úkryt před bouří,
Jen doufám, že to světlo uvnitř mě mě udrží silným!
3. Refrain
And my heart is breaking just for you, just for you.
And my arms are open just for you, just for you,
And these tears I'm crying are for you, just for you,
just for you.
3. refrén
A mé srdce puká jen kvůli tobě, jen kvůli tobě.
A moje náruč je otevřená jen pro tebe, jen pro tebe,
A tyhle slzy jsem vyplakal jen pro tebe, jen pro tebe, jen pro tebe.
Coda
Just for you, oh, my heart is breaking!
And my arms are open,
oh, these tears I'm crying they're just for you.
Oh, yeah!
Jen pro tebe, oh, mé srdce puká
A má náruč je otevřená,
oh, tyhle slzy jsem vyplakal jen pro tebe.
Oh, jo!

Text přidala rybička555

Video přidala dddenza

Překlad přidala ibocanova

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Tuskegee

Reklama

Lionel Richie texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.