Kecárna Playlisty
Reklama

Trusty And True - text, překlad

playlist Playlist
We've wanted to be trusty and true
But feathers fell from our wings
And we've wanted to be worthy of you
But weather rained on our dreams
Chtěli jsme si důvěřovat a říkat si pravdu
Ale peří opadalo z našich křídel
A chceme tě být hodni
Ale počasí pršelo na naše sny
And we can't take back
What is done, what is past
So fellas, lay down your fears
'Cause we can't take back
What is done, what is past
So let us start from here…
A nemůžeme to vzít zpátky
Co je dokončeno, co je minulost
Tak chlápci, odhoďte svůj strach
Protože to nemůžeme vzít zpátky
Co se stalo, co je minulost
Tak nás nechte začít odtud...
'Cause we never wanted to be lusty or lewd
Nor tethered to prudish strings
And we never wanted to be jealously tuned
Nor withered into ugly things
Protože my jsme nikdy nechtěli být silní nebo oplzlí
[Nebýt na konci sil s prudérním lanem]
A my jsme nikdy nechtěli být závistiví
Nescvrknout se do ošklivých věcí
But we can't take back
What is done, what is past
So fellas, lay down your spears
'Cause we can't take back
What is done, what is past
So let us start from here…
Ale nemůžeme to vzít zpátky
Co je dokončeno, co je minulost
Tak chlápci, odhoďte svůj strach
Protože to nemůžeme vzít zpátky
Co se stalo, co je minulost
Tak nás nechte začít odtud...
And if all that you are
Is not all you desire,
Then, come…
A jestliže tohle všechno jsi ty
Není všechno tvoje touha
Potom, běž...
Come, let yourself be wrong
Come, it's already begun
Běž, nechej být sebe samu špatnou
Běž, už to začalo
Come, come alone
Come with fear, come with love
Come however you are
Just come, come alone
Come with friends, come with foes
Come however you are
Just come, come alone
Come with me, then let go
Come however you are
Just come, come alone
Come so carefully closed
Come however you are
Just come…
Běž, běž sama
Běž se strachem, běž s láskou
Běž, je jedno co jsi
Prostě běž, běž sama
Běž s přáteli, běž s nepřáteli
Běž, je jedno co jsi
Prostě běž, běž sama
Běž se mnou, potom mě opusť
Běž, je jedno co jsi
Prostě běž, běž sama
Běž tak důkladně uzavřená
Běž je jedno co jsi
Prostě běž...
Come, come along
Come with sorrows and songs
Come however you are
Just come, come along
Come, let yourself be wrong
Come however you are
Just come…
Běž, běž podél
Běž se zármutkem a písněmi
Běž, je jedno co jsi
Prostě běž, běž podél
Běž, nech sebe samu být špatná
Běž jedno co jsi
Prostě běž...

Text přidala lenous4

Video přidala KikinKa1992

Překlad přidala KikinKa1992

Je zde něco špatně?
Reklama

My favourite faded fantasy

Reklama

Damien Rice texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.