Kecárna Playlisty
Reklama

The Greatest Bastard - text, překlad

playlist Playlist
I made you laugh, I made you cry
I made you open up your eyes
Didn´t I?
Rozesmál jsem tě, rozplakal jsem tě,
Díky mě jsi otevřela oči
Nebo snad ne?
I helped you open out your wings,
your legs, and many other things
Didn´t I?
Pomohl jsem ti roztáhnout tvá křídla,
Nohy a mnoho dalších věcí
Nebo snad ne?
Am I the greatest bastard that you know?
The only one who let you go?
The one you hurt so much you cannot bear?
Jsem ten největší bastard, kterého znáš?
Ten jediný, kdo tě nechal jít?
Ten, co jsi mu ublížila tak moc, že to ani nesneseš?
Well we were good, when we were good
When we were not misunderstood
No, byli jsme za dobře, když jsme byli za dobře
Když jsme nebyli nepochopení
You helped me love, you helped me live
You helped me learn how to forgive
Didn´t you?
Pomohla jsi mi milovat, pomohla jsi mi žít
Pomohla jsi mi se naučit odpustit
Nebo snad ne?
I wish that I could say the same
But when you left, you left the blame
Didn´t you?
Přál bych si, abych mohl říct to stejné
Ale když jsi odešla, přestala jsi obviňovat
Nebo snad ne?
Am I the greatest bastard that you met?
The only one you can´t forget?
Am I the one your truth´s been waiting for?
Jsem ten největší bastard, kterého jsi potkala?
Ten jediný, na kterého nemůžeš zapomenout?
Jsem ten jediný, na kterého si tvoje pravda čekala?
Or am I just dreaming once again?
Some dreams are better when they end
Nebo znovu jenom sním?
Některé sny jsou lepší, když skončí
Some make it, mistake it
Some force and some will fake it
I never meant to let you down
Some fret it, forget it
Some ruin and some regret it
I never meant to let you down
Někteří to udělají, udělají chybu
Někteří se vnutí a někteří to předstírají
Nikdy jsem nezamýšlel nechat tě dole
Některé to rozčílí, zapomenou na to
Někteří ničí a někteří toho litují
Nikdy jsem nezamýšlel nechat tě dole
We learn to wag and tuck our tails
We learn to win and then to fail
Didn´t we?
Učíme se vrtět a sklopit ocasy
Učíme se vyhrát a potom selhat
Nebo snad ne?
We learn that lovers love to sing
And that losers love to cling
Didn´t we?
Učíme se, že milenci rádi zpívají
A že poražení na něčem rádi lpí
Nebo snad ne?
Am I the greatest bastard that you know?
When will we learn to let this go?
We fought so much, we've broken all the charm
Jsem ten největší bastard, kterého znáš?
Kdy se naučíme to nechat plavat?
Tak moc jsme bojovali, že jsme zničili celé to kouzlo?
But letting go is not the same
As pushing someone else away
Ale nechat to jít není to samé
Jako vytlačit někoho pryč
So please don´t let on
You don´t know me
Please don´t let on
I´m not here
Please don´t let on
You don´t love me
´Cause I know you do
I know
Tak prosím nenechávej to
Neznáš mě
Prosím, nenechávej to
Nejsem tady
Prosím, nenechávej to
Nemiluješ mě
Protože vím, že ano
Vím
That some make it, mistake it
Some force and some will fake it
I never meant to let you down
Some fret it, forget it
Some ruin and some regret it
I never meant to let you down
I never meant to let you
I never meant to let you down
I never meant
Někteří to udělají, udělají chybu
Někteří se vnutí a někteří to předstírají
Nikdy jsem nezamýšlel nechat tě dole
Některé to rozčílí, zapomenou na to
Někteří ničí a někteří toho litují
Nikdy jsem nezamýšlel nechat tě dole
Nikdy jsem nezamýšlel nechat tě
Nikdy jsem nezamýšlel nechat tě dole
Nikdy jsem nezamýšlel

Text přidala lostinfire

Video přidala lostinfire

Překlad přidal danny602393

Překlad opravil danny602393

Je zde něco špatně?
Reklama

My favourite faded fantasy

Reklama

Damien Rice texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.