Playlisty Kecárna
Reklama

Rhodesians Never Die - text, překlad

Here's the story of Rhodesia
A land both fair and great
On the Eleventh of November
An Independent State
This was much against the wishes
Of certain governments
Whose leaders tried to break us down
And make us all repent
Zde je příběh Rhodesie,
země spravedlivé a velké.
Jedenáctého listopadu,
Vznikl nezávislý stát.
I přes přání některých vlád,
jejichž lídři se nás snažili rozbít
a přinutit nás litovat.
But we're all Rhodesians and we'll fight through thick and thin
We'll keep our land a free land from the enemy coming in
We'll keep them north of the Zambesi, till that river's running dry
And this mighty land will prosper, for Rhodesians never die
Ale my jsme Rhodésané a budeme bojovat
jakkoli těžké to bude.
Udržíme naši zemi svobodnou před přicházejícím nepřítelem.
Udržíme je na sever od Zambesi, dokud ta řeka nevysche.
A tahle mocná země bude prosperovat, protože Rhodésané nikdy nezemřou.
They can send their men to murder
They can shout their words of hate
But the cost of keeping this land free
Can never be too great
Cause' our men and boys are fighting
For the things that they hold dear
And this land and all its people
Will never disappear
Můžou poslat jejich muže aby zabíjeli,
mohou řvát svá slova nenávisti,
Ale cena za svobodu téhle země
nikdy nebude příliš velká.
Protože naši muži a kluci bojují,
pro to co je jim blízké.
A tahle země a její lid nikdy nezmizí
Cause' we're all Rhodesians and we'll fight through thick and thin
We'll keep our land a free land from the enemy coming in
We'll keep them north of the Zambesi, till that river's running dry
And this mighty land will prosper, for Rhodesians never die

Ale my jsme Rhodésané a budeme bojovat
jakkoli těžké to bude.
Udržíme naši zemi svobodnou před přicházejícím nepřítelem.
Udržíme je na sever od Zambesi, dokud ta řeka nevysche.
A tahle mocná země bude prosperovat, protože Rhodésané nikdy nezemřou.
We'll preserve this little nation
For Our Children's children too
Once you're a Rhodesian
No other land will do
We will stand tall in the sunshine
With the truth upon our sides
And if we have to go alone
We'll go alone with pride
Zachováme tenhle malý národ,
i pro děti našich dětí.
Jak jednou jsi Rhodésan,
žádná jiná zem nestačí.
Bude stát hrdě ve svitu slunce,
s pravdou na naší straně.
A pokud máme jít sami,
půjdeme pyšně sami.
Cause' we're all Rhodesians and we'll fight through thick and thin
We'll keep our land a free land from the enemy comin' in
We'll keep them north of the Zambesi, till that river's running dry
And this mighty land will prosper, for Rhodesians never die
Ale my jsme Rhodésané a budeme bojovat
jakkoli těžké to bude.
Udržíme naši zemi svobodnou před přicházejícím nepřítelem.
Udržíme je na sever od Zambesi, dokud ta řeka nevysche.
A tahle mocná země bude prosperovat, protože Rhodésané nikdy nezemřou.
Cause 'we're all Rhodesians and we'll fight through thick and thin
We'll keep our land a free land from the enemy coming in
We'll keep them north of the Zambesi, till that river's runnin' dry
And this mighty land will prosper, for Rhodesians never die
Ale my jsme Rhodésané a budeme bojovat
jakkoli těžké to bude.
Udržíme naši zemi svobodnou před přicházejícím nepřítelem.
Udržíme je na sever od Zambesi, dokud ta řeka nevysche.
A tahle mocná země bude prosperovat, protože Rhodésané nikdy nezemřou.

Text přidal Warven

Video přidal Warven

Překlad přidal Martyr

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama

Rhodéské vojenské písně texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.