Playlisty Akce
Reklama

Top Of The Road - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

A lovely morning, at least that's what he's told
The sky is blue but cold.
And on the same bus with the suits and the fools
Půvabné ráno, alespoň to, co on řekl
Obloha je modrá, ale ne ledová.
A v tom samém autobusu s obleky a hlupáky
The driver's jokes get old.
Can you scream silenty? Can you just explode?
The bus goes on and on.
They said he'd find it at the top of the road.
Desire in his soul.
Řidičovi vtipy jsou staré
Můžeš křičet potichu? Můžeš teď vybouchnout?
Autobus pokračuje dál a dál.
Oni říkají, že hledá vrchol silnice.
Touha v jeho duši.
All this is, is wind blowing over you.
All this is, is wind blowing over you.
A to všechno je, je vítr foukající na tebe.
A to všechno je, je vítr foukající na tebe.
And then he sees them, their sure flashes of smiles
Those leaflets and their words
They talk of new things and the state of this land,
The only way to go.
And then they show him what we've been doing wrong
The values that they hold.
They said he'd find it at the top of the road
Desire in his soul.
A pak je vidí, jejich záblesky úsměvů
Tamty letáky a jejich slova
Mluví o nových věcích a státech v téhle zemi.
Jediný způsob, jak jít.
A potom mu ukazují, co udělal špatně
Hodnoty, které má.
Oni říkají, že hledá vrchol silnice.
Touha v jeho duši.
All this is, is wind blowing over you.
All this is, is wind blowing over you.
All this is, is wind blowing over you.
All this is, is wind blowing over you.
A to všechno je, je vítr foukající na tebe.
A to všechno je, je vítr foukající na tebe.
A to všechno je, je vítr foukající na tebe.
A to všechno je, je vítr foukající na tebe.
Can you fight it? Can you fight it?
The truth's on hold but maybe you like it?
Can you fight it? Can you fight it?
The truth's on hold but maybe you like it?
Můžeš bojovat? Můžeš bojovat?
Pravda je pozastevena, ale tobě se to možná líbí?
Můžeš bojovat? Můžeš bojovat?
Pravda je pozastevena, ale tobě se to možná líbí?
All this is, is wind blowing over you.
All this is, is wind blowing over you.
A to všechno je, je vítr foukající na tebe.
A to všechno je, je vítr foukající na tebe.
You see this bordom is destructive and cold
When brainwashed by false hope.
Like many young men he despises us all
Those white, those black, those brown
And it's so easy to just hate him away
Disgusting's what you say.
He went and found it at the top of your road
This disillusioned soul.
He went and found it at the top of your road
Desire in his soul.
He went and found it at the top of your road
This disillusioned soul.
Ty vidíš tu nudu, je ničivá a ledová
Když vymývání mozku nepomáhá jako falešná naděje.
Jako spoustu mladých mužů opovrhuje námi všemi
Tamti bílý, tmati černí, tamti hnědí
Je tak lehké je nenáviděť
Nechutné to říct.
On šel a našl vrchol silnice
To jezklamaná duše
On šel a našl vrchol silnice
To jezklamaná duše

Text přidala TerezaMM

Video přidala TerezaMM

Překlad přidala Unormalgirl

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Dinard

Reklama

Iwan Rheon texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.