Playlisty Akce
Reklama

The Kiss Of Life - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Ignis sanctus
ignis dei
Svatý oheň
Oheň boží
And so we run, so we run down in flames
where all the love, love has gone into the rain
there's no cure I can tell
I'm under her spell, she's waiting for me
cold wind is calling again, it's calling again
now the vision is getting clear
A tak utíkáme, tak utíkáme k plamenům
Kde všechna láska. láska odešla do deště
Támhle není lék, to mohu říct
Jsem pod jejím kouzlem, čeká na mě
Studený vítr znovu volá, znovu volá
Teď se vize vyjasňuje
Tell (me) your secrets
and tell me what do you see
give me light to see inside
just purify my sins
Řekni (mi) svá tajemství
A řekni mi co vidíš
Dej mi světlo ať vidím dovnitř
Jen očisti mé hříchy
My lady shines
lonely day that fades away
my lady shines
call my name and dance with the moon
don't be afraid
just your illusions are now fading away
Má paní září
Osamělý den, který mizí
Má paní září
Volá mé jméno a tančí s měsícem
Neboj se
Jen tvé iluze nyní mizí
And time has come, time has come to feel no pain
my shining star, shining star lights the way
there's no cure I can tell
I'm under her spell, she's waiting for me
your smile will not be the same
will not be the same
for the first time all things are clear
A přišel čas, přišel čas necítit žádnou bolest
Má zářící hvězda, zářící hvězda osvětluje cestu
Támhle není lék, to mohu říct
Jsem pod jejím kouzlem, čeká na mě
Tvůj úsměv nebude stejný
Nebude stejný
Poprvé jsou všechny věci jasné
Tell (me) your secrets
and tell me what should I see
cold so close the water
just purify my sins
Řekni (mi) svá tajemství
A řekni mi co vidíš
Dej mi světlo ať vidím dovnitř
Jen očisti mé hříchy
My lady shines
lonely day that fades away
my lady shines
call my name and dance with the moon
don't be afraid
just your illusions are now fading away
Má paní září
Osamělý den, který mizí
Má paní září
Volá mé jméno a tančí s měsícem
Neboj se
Jen tvé iluze nyní mizí
E sorgerà, realtà, come il sol, come amor
e speranze ormai tradite ma vissute già, perdute già
vissute son
A povstane to, realita, jako slunce, jako láska
A naděje teď zrazené, ale už prožité, už ztracené
Jsou prožívány
Crescerà, in me sarà
e sorgerà la speranza come il sol
per ritentar voli mai provati ancor
Poroste to, bude to ve mě
A naděje bude stoupat jako slunce
Aby opakovala lety, které nikdy nezkusila
Tu mia verità, che sai sognar, che sai osar, dimenticar
vola oltre l'umana coscienza, vola oltre i confini
oltre il mio cuor, oltre l'amor
Ty, má pravdo, která ví jak snít, jak se odvážit, zapomenout
Leť za lidské vědomí, leť ta hranice
Za mé srdce, za lásku
Resta in me con sogni e calor
e sorgerà la speranza come il sol
per ritentar voli mai provati ancor
Zůstaň ve mě se sny a teplem
A naděje bude stoupat jako slunce
Aby opakovala lety, které nikdy nezkusila
Nova natura, nativus sensus
anima pura, lucem divinam
nova natura, nativus sensus
anima pura, lucem divinam
nova natura, nativus sensus
anima pura, lucem divinam
Nová příroda, přirozený smysl
Čistá duše, božské světlo
Nová příroda, přirozený smysl
Čistá duše, božské světlo
Nová příroda, přirozený smysl
Čistá duše, božské světlo
My lady shines
lonely day that fades away
the kiss of life shades of night that fades away
my lady shines call my name and dance with the moon
don't be afraid
just your illusions are now fading away
Má paní září
Osamělý den, který mizí
Má paní září
Volá mé jméno a tančí s měsícem
Neboj se
Jen tvé iluze nyní mizí
Watching the rain fall
with my real visions
I will be dreaming
I will be fading
Sledující déšť padat
S mými skutečnými vizemi
Budu snít
Zmizím
Watching the sand fall
with my illusions
I will be searching
I will be waiting
Sledující písek padat
S mými iluzemi
Budu hledat
Budu čekat
Ignis sanctus Svatý oheň
We run we search the kiss of life
the kiss of life
maybe she's looking at me
she's speaking
maybe she speaks to me!
Běžíme, hledáme polibek života
Polibek života
Možná se na mě dívá
Ona mluví
Možná mluví ke mě!

Text přidal Geralt

Video přidal DevilDan

Překlad přidal Geralt

Překlad opravil Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Into The Legend

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.