Kecárna Playlisty
Reklama

Rising from Tragic Flames - text, překlad

playlist Playlist
Save my soul
See the hands of time
My guide
Rise and just make me strong!
Zachraň mou duši
Pohleď na ručičky času
Můj průvodnce
Povstaň a udělej mě silným!
Too far horizons I'll follow your dreams
I'll search mystic flames
I will know my new fate
Shy mystic rain falling from angel's reign
Will color my visions
Will guide my new day
Příliš monoho obzorů, budu sledovat tvé sny
Budu hledat mystické plameny
Poznám svůj nový osud
Plachž mystický déšť padjící z vlády andělů
Obarví mé vize
Povede můj nový den
I will call your name again
Int his cold brave new world
Znovu zavolám tvé jméno
V tomto chladném, odvážném, novém světě
Shades of gray and magic flames
Are facing tragic days
Fighting the ancient sin
I'll live and
In distant lands I will find all the answers
See tragic flames with the eyes of the angels
I'll fight and see my fate
Odstíny šedé a kouzelné plameny
Čelí tragickým dnům
Bojují proti dávnému hříchu
Budu žít a
Ve vzálených zemích najdu všechny odpovědi
Vidím tragické plameny očima andělů
Budu bojovat a uvidím svůj osud
Days of hope
And days of endless pain
Alone with my silent and restless soul
Dny naděje
A dny nekonečné bolesti
Sám s mou tichou a neklidnou duší
Distant horizons I'll follow your dreams
(I'll) Search mystic flames
(I'll) Know my new fate
Shy mystic rain falling from angels reign
Will color my visions
Will guide my new day
Vzdálené obzory, budu sledovat tvé sny
(Budu) hledat mystické plameny
(Budu) znát svůj nový osud
Plachž mystický déšť padjící z vlády andělů
Obarví mé vize
Povede můj nový den
I will call your name again
In this cold brave new world
Znovu zavolám tvé jméno
V tomto chladném, odvážném, novém světě
Shades of gray and magic flames
Are facing tragic days
Fighting the ancient sin
I'll live and
In distant lands I will find all the answers
See tragic flames with the eyes of the angels
I'll fight and see my fate
Odstíny šedé a kouzelné plameny
Čelí tragickým dnům
Bojují proti dávnému hříchu
Budu žít a
Ve vzálených zemích najdu všechny odpovědi
Vidím tragické plameny očima andělů
Budu bojovat a uvidím svůj osud
Are facing tragic days
Fighting the ancient sin
I'll live and
In distant lands I will find all the answers
See tragic flames with the eyes of the angels
I'll fight and see my fate
Čelí tragickým dnům
Bojují proti dávnému hříchu
Budu žít a
Ve vzálených zemích najdu všechny odpovědi
Vidím tragické plameny očima andělů
Budu bojovat a uvidím svůj osud

Text přidal paja65

Video přidal paja65

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama

Dark Wings of Steel

Reklama

Rhapsody Of Fire texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.