Playlisty Akce
Reklama

Realms Of Light - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

One day a king will rise with the sun
born into darkness on this silent shore
he will remember the cold and the shame
he preys for salvation in this sea of flames
Jednoho dne král povstane se sluncem
Narozen do temnoty na tomto tichém pobřeží
Bude si pamatovat chlad a ostudu
Modlí se za spásu v tomto moři plamenů
King, rise, die, cries Král, stoupá, zemře, křičí
He's just one lost soul, he cries for Je pouze jednou ztracenou duší, křičí na
Fading memories
from realms of light
eternal mystery
when knowledge was confined
Mizící vzpomínky
Z říší světla
Věčná záhada
Když vědění bylo stísněné
He sees this world with a different light
feeling the rage and it's all been a lie
he will remember the dark and the pain
with eyes of a stranger he will stand so brave
Vidí svět s jiným světlem
Cítící vztek a vše to byla lež
Bude si pamatovat tmu a bolest
S očima cizince bude stát tak odvážný
King, rise, die, cries Král, stoupá, zemře, křičí
Now his mind is free, he cries for Teď je jeho mysl volná, křičí na
Fading memories
from realms of light
eternal mystery
when knowledge was confined
Mizící vzpomínky
Z říší světla
Věčná záhada
Když vědění bylo stísněné
Now his mind is free, he cries for Teď je jeho mysl volná, křičí na
Fading memories
from realms of light
eternal mystery
from dreams revealed in
fading memories
from realms of light
eternal mystery
when knowledge was confined
a king
will rise
Mizící vzpomínky
Z říší světla
Věčná záhada
Ze snů odhalených v
Mizících vzpomínkách
Z říší světla
Věčná záhada
Když vědění bylo stísněné
Král
Povstane

Text přidal Geralt

Video přidal Scoth

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Into The Legend

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.