Playlisty Akce
Reklama

Emerald Sword - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I crossed the valleys the dust of midlands
to search for the third key to open the gates
Now I'm near the altar the secret inside
As legend told my beloved sun light the dragons eyes
On the way to the glory I'll honour my sword
to serve right ideals and justice for all
Prošel jsem údolími, prachem vnitrozemí,
abych hledal třetí klíč k otevření bran.
Teď stojím před oltářem, uvnitř je tajemství,
jak pravila legenda, mé milované slunce ozařuje dračí oči.
Na cestě k slávě uctím svůj meč,
abych sloužil pravým ideálům a spravedlnosti pro všechny.
Finally happened the sun lit their eyes
the spell was creating strange games of light
Thanks to hidden mirrors I found my lost way
over the stones I reached the place it was a secret cave
In a long bloody battle that prophecies told
the light will prevail hence wisdom is gold
Konečně se stalo, že slunce rozsvítilo jejich oči,
kouzlo vytvářelo podivné hry světla.
Díky skrytým zrcadlům jsem znovu našel svou ztracenou cestu,
přes kameny jsem dosáhl toho místa, byla to skrytá jeskyně.
V dlouhém krvavém boji, o kterém mluvila proroctví
světlo převáží, od této chvíle je moudrost zlatem.
For the king for the land for the mountains
for the green valleys where dragons fly
for the glory the power to win the black lord
I will search for the emerald sword
Pro krále, pro zemi, pro hory,
pro zelená údolí, kde létají draci,
pro slávu, pro sílu zvítězit nad černým pánem
budu hledat smaragdový meč.
Only a warrior with a clear heart
could have the honour to be kissed by the sun
Yes, I'm that warrior I followed my way
led by the force of cosmic soul I can reach the sword
On the way to the glory I'll honour my sword
to serve right ideals and justice for all
Pouze válečník s čistým srdcem
může mít čest být políben sluncem.
Ano, já jsem ten válečník, následoval jsem svou cestu
veden silou vesmírné duše mohu získat ten meč.
Na cestě k slávě uctím svůj meč,
abych sloužil pravým ideálům a spravedlnosti pro všechny.
For the king for the land for the mountains
for the green valleys where dragons fly
for the glory the power to win the black lord
I will search for the emerald sword
Pro krále, pro zemi, pro hory,
pro zelená údolí, kde létají draci,
pro slávu, pro sílu zvítězit nad černým pánem
budu hledat smaragdový meč.

Text přidal paja65

Text opravil paja65

Video přidal jm_angelo

Překlad přidala DarkAngel96

Překlad opravil jm_angelo

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Emerald Sword (MCD)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.