Kecárna Playlisty
Reklama
playlist Playlist
Fire is raging on the battlefield
while Arwald is fighting the war of the kings
The army of Dargor, the thunder, the storm...
so people are calling the brave and his sword
No time left to save the wise throne!
Oheň zuří na bitevním poli
když Arwald bojuje válku králů
Armáda Dargoru, hrom, bouře...
Takže lidé volají statečného a jeho meč,
nezbývá čas zachránit trůn moudrosti!
Shades of a past not so far to forget...
the rise of the demons from their bloody hell!
So come mighty warrior to light the lost hope
for Tharos the dragon and your cosmic soul...
Now handle your emerald sword!
Stíny minulosti, téměř zapomenuté...
povstání démonů z jejich krvavého pekla!
Tak přijď, mocný bojovníku světla, ztracená naděje
Pro draka Tharose a tvou vesmírnou duši...
Teď uchop svůj smaragdový meč!
For Ancelot
the ancient cross of war
for the holy town of gods
Gloria, gloria perpetua
in this dawn of victory
Pro Ancelot,
dávný válečný kříž,
pro posvátné město bohů.
Sláva, neustálá sláva
v tomto úsvitu vítězství.
The ride of the dead and their practice of pain
is pounding in him as a terrific quake
You're closer and closer now follow their smell
with your holy armour the steel in your hand
Fly angel of bloody revenge!
Jízda mrtvých a jejich vyznávání bolesti
v něm bije jako hrůzostrašné zemětřesení.
Jsi blíž a blíž, teď následuj jejich pach
se svým posvátným brněním, ocelí v ruce,
Leť, anděli krvavé pomsty!
For Ancelot
the ancient cross of war
for the holy town of gods
Gloria, gloria perpetua
in this dawn of victory
Pro Ancelot,
dávný válečný kříž,
pro posvátné město bohů.
Sláva, neustálá sláva
v tomto úsvitu vítězství.
Tragic and furious the clash of the steel of the gods
and so magic the power, the sword in his valorous hands
Oceans of fire are blasting the throne of the demons
and from distant red skies the thunders are calling his name
the name of the master of pain!
Tragické a zuřivé je řinčení božské ocelí
a také magická síla, ten meč v jeho chrabrých rukách.
Oceány ohně trhají trůn démonů,
a ze vzdálených rudých nebes hromy volají jeho jméno,
jméno vládce bolesti!
For Ancelot
the ancient cross of war
for the holy town of gods
Gloria, gloria perpetua
in this dawn of victory
Gloria, gloria perpetua
in this dawn of victory
Pro Ancelot,
dávný válečný kříž,
pro posvátné město bohů.
Sláva, neustálá sláva
v tomto úsvitu vítězství.
Sláva, neustálá sláva
v tomto úsvitu vítězství.

Text přidal paja65

Text opravil jm_angelo

Video přidal paja65

Překlad přidala tera666

Překlad opravil jm_angelo

Je zde něco špatně?
Reklama

Tales from the Emerald Sword Saga

Reklama

Rhapsody Of Fire texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.