Kecárna Playlisty
Reklama

Angel of Light - text, překlad

playlist Playlist
A tragic dark tale
A message of love
From no man's land I
I will follow ancient rhymes
Cut me and I will bleed
If that's all you want
My mind is free and I close my eyes
I'm waiting for changes
In this old world
Tragický temný příběh
Zpráva o lásce
Ze země nikoho
Budu následovat pradávné rýmy
Řízni mě a budu krvácet
Pokud je to vše co chceš
Má mysl je volná a zavítám své oči
Čekám na změny
V tomto starém světě
Late just, just too late
To take a chance again
Příliš pozdě, prosté příliš pozdě
Znovu se chopit šance
You, like a ghost that I feel
Makes me warm, makes me real
In my heart and my lonely soul
Ty, jako duch jakého jsem cítil
Děláš mě zahřátým, děláš mě skutečným
V mém srdci a mé osmělé duši
Tell me your secrets
Angel of light
Where time has no meaning
In cold winter nights
Řekni mi svá tajemství
Anděli světla
Kde čas nemá žádný význam
V chledných zimních nocích
You, can you hear me
Are you there I know it's late
Ty, můžeš mě slyšet
A ty tam vím, že je pozdě
You, like a ghost that I feel
Makes me warm, makes me real
In my heart and my lonely soul
Ty, jako duch jakého jsem cítil
Děláš mě zahřátým, děláš mě skutečným
V mém srdci a mé osmělé duši
Tell me your secrets
Angel of light
Where time has no meaning
In cold winter nights
Řekni mi svá tajemství
Anděli světla
Kde čas nemá žádný význam
V chledných zimních nocích
Tell me legends untold
When angels need to know how to fly
Let the dance of nature inspire me
And illusion and reality fades
Řekni mi nevyprávěné legendy
Kdy andělé potřebují vědě jak létat
Nechej tanec přírody, aby mě inspiroval
A iluze s realitou slábnou
Tell me your secrets
Angel of light
Where time has no meaning
In cold winter nights
Řekni mi svá tajemství
Anděli světla
Kde čas nemá žádný význam
V chledných zimních nocích
Whispers and dark rhymes of
My angel and light
'Cause where time has no meaning
I'll stand with my pride, my pride
Šepoty a temné rýmy o
Mém Anděli světla
Protože kde čas nemá význam
Budu stát se svou pýchou, mou pýchou

Text přidal paja65

Video přidala Caetrin

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama

Dark Wings of Steel

Reklama

Rhapsody Of Fire texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.