Playlisty Akce
Reklama

The End of War - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I'm so tired of hearing lies around me
The gossips they are poisoning my air
Your needles they are eager for to find me
I'd rather not be there
Jsem tak unavení ze slyšení lží kolem mně
Ty drby otravují můj vzduch
Tvé jehly jsou dychtivé mě najít
Raději bych tam nebyl
I'm so tired of the games you've played around me
The riots they are sucking all my blood
I'm not the soldier fighting in your army
No I am not
Jsem tak unavený z her, co kolem mně hraješ
Nepokoje vysávají všechnu mou krev
Nejsem voják bojující v tvé armádě
Ne, nejsem
I'm so tired of seeing silly faces
Moving lips, they speak in different tongues
I'd rather breath the air that's not so hazy
Into my lungs
Jsem tak unavený z dívání se na pošetilé tváře
Pohybující se rty, mluví v rozdílných jazycích
Raději bych dýchal vzduch, co není tak mlhavý
Do mých plic
I'm so tired of the games you've played around me
The riots they are sucking all my blood
I'm not the soldier fighting in your army
No I am not
Jsem tak unavený z her, co kolem mně hraješ
Nepokoje vysávají všechnu mou krev
Nejsem voják bojující v tvé armádě
Ne, nejsem
I'm so tired of meeting all those people
I've heart enough I'd rather close the door
The flag is raised and now we are all equal
This is the end of war
Jsem tak unavený z potkávání všech těch lidí
Slyšel jsem dost na to, abych raději zavřel dveře
Vlajka je pozvednuta a teď jsme si všichni rovni
Tohle je konec války

Text přidala verrk

Video přidala verrk

Překlad přidala enchanted

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The End of War

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.