Playlisty Akce
Reklama

Golden Mine - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

find the key to the golden mine
but there´s no treasure
that will make you feel fine…
Našel jsi klíč ke zlatému dolu
Ale není v něm žádný poklad
Díky kterému by ses cítil dobře
and all those bullets in my heart
they´re not the reason
why we fell apart…
A všechny ty kulky v mém srdci
Ty nejsou důvodem, proč jsme se rozpadli
they´re not the reason
they´re not the reason
they´re not the reason
why we fell apart
Nejsou ten důvod
Nejsou ten důvod
Nejsou ten důvod
Proč jsme se rozpadli
so many soldiers on your field
but they won´t help you
to build a perfect shield…
Tolik vojáků na tvém poli
Ale oni ti nepomůžou
Postavit perfektní štít
why does there have to be a fight
with blood in our eyes
we won´t see the light…
Proč tu musí být boj
S krví v našich očích
Neuvidíme světlo...
with blood in our eyes
with blood in our eyes
with blood in our eyes
we won´t see the light…
s krví v našich očích
s krví v našich očích
s krví v našich očích
neuvidíme světlo...
we were light as feathers
overdosed with bliss
but now I´d like to change it
lover
for one loving kiss…
Byly jsme lehcí, jako pírka
přeplnění blažeností
ale teď bych to rád změnil
Lásko
pro jeden milující polibek...
we left our troubles for the others
telling words that meant so much
but now I´d like to change it
lover
for one loving touch…
for one loving touch…
Nechali jsme své problémy pro ostatní
řekli jsme slova, co znamenala tak moc
ale teď bych to rád změnil
Lásko
Pro jeden milující dotek...
Pro jeden milující dotek...

Text přidala verrk

Text opravila enchanted

Video přidala Luci__

Překlad přidala enchanted

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Raising The Flag

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.