Kecárna Playlisty
Reklama

How to Be Me - text, překlad

I don't feel safe in this bed
There are voices in my head
I've been talking to the dead
And the fear baptised me
My kingdom turned to dust
And I watched all my riches rust
Have I lost the Midas' touch?
Or do sad eyes blind me?
Necítím se bezpečně v téhle posteli
v mojí hlavě jsou hlasy
mluvil jsem s mrtvými
a strach mě pokřtil
Moje království se proměnilo v prach
sledoval jsem celé moje bohatství zrezavět
Ztratil jsem Midasův dotek?
Nebo mě smutné oči zaslepily?
Over and over we go
Over the hills and the valleys below
Oh, and it follows me, follows me home
And it suffocates me, mmm
Znovu a znovu jdeme
přes ty kopce a údolí níže
Oh, a sleduje mě to, sleduje mě domů
a dusí mě to, mmm
Oh, I can't breath
I said oh, I can't breath
All I know is I forgot how to be me
Oh, nemůžu dýchat
řekl jsem, oh, nemůžu dýchat
vše co vím, že jsem zapomněl, jak být sebou
I don't feel safe in these halls
There are bruises on the walls
There are bodies in the floors
And they breathe so loudly
I wish I could move
Get up and walk right out this tomb
Do our saviours die too soon?
For my sins surround me
Necítím se bezpečně v těchto chodbách
na zdech jsou modřiny
na podlaze jsou těla
a dýchají tak nahlas
Přeju, abych se mohl hnout
vstát a vyjít rovnou z téhle hrobky
Umírají naši zachránci příliš brzy?
Kvůli hříchům, co mě obklopují
Over and over we go
(Over and over we go)
Over the hills and the valleys below
(Over the hills and the valleys below)
Oh, and it follows me, follows me home
(Follows me, follows me)
And it suffocates me, mmm
Znovu a znovu jdeme
(znovu a znovu jdeme)
přes ty kopce a údolí níže
(přes ty kopce a údolí níže)
Oh, a sleduje mě to, sleduje mě domů
(sleduje mě, sleduje mě)
a dusí mě to, mmm
Oh, I can't breath
I said oh, I can't breath
All I know is I forgot how to be me
Hallelujah
Where is my god, where are you?
Hallelujah
Nothing is pulling me through
Hallelujah
When I don't know how to be
Hallelujah
I forgot how to be me
Oh, nemůžu dýchat
řekl jsem, oh, nemůžu dýchat
vše co vím, že jsem zapomněl, jak být sebou
Hallelujah
Kde je můj bůh, kde jsi?
Hallelujah
Nic mě netáhne skrz
Hallelujah
Když nevím jak být sebou
Hallelujah
Zapomněl jsem jak být sebou
When he gave up the fight
A quick decision late in the night
That stayed with me for all of my life
I miss you so
Když vzdal ten boj
rychlé rozhodnutí pozdě v noci
zůstat se mnou po celý můj život
Moc mi chybíš

Text přidala denisa7

Video přidal SmithBlue

Překlad přidala denisa7

Je zde něco špatně?
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama

Ren texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.