Kecárna Playlisty
Reklama

Welcome to the Theater - text, překlad

playlist Playlist
The great dictator singing in the rain
And the seven psycho usual suspects silence all the lambs
Mean Girls in the fight club will die hard when
The Departed Gladiator with a scarface feel the Heat
Veľký diktátor spieva v daždi
A sedem psychopatov zvyčajne podozrelých umlčali všetky jahniatka
Drzé dievča v bojovom klube ťažko zomrie, keď
Zosnulý Gladiator s jazvou na tvári sa ocitne v nepríjemnej situácii
Far away you see the others on the rock
And the Time machine takes us to the abyss of the
Mystic River, where the brave heart Frankenstein might be
The shining helps us all to see
Ďaleko vidíte ostatných na skale
A stroj Času nás vezme do priepasti
Mystickej Rieky, kde Frankenstein statočné srdce môže byť
Osvietenie nám všetkým pomáha vidieť
Welcome to the Theater we'll show you to your seat
Look into the screen and you will see a star wars
Against the Avatar inside the Matrix failed
When the twilight goes away
Vitajte v Kine, ukážeme vám kde sedíte
Pozerajte na obrazovku a uvidíte Hviezdne Vojny
Proti Avataru vnútri Matrixu neuspejú
Keď súmrak zmizne
You will get an offer, don't refuse
In his chair the Godfather will shake his jaws
And cast away the Unforgiven fellowship of rings!
This is no country for old aliens with vertigo
Dostanete ponuku, neodmietnite ju
Vo svojom kresle Krstný otec zatrasie svojou čeľusťou
A odvrhne Nezmieriteľné spoločenstvo prsteňov!
Toto nie je žiadna krajina pre starých mimozemšťanov so závratmi
Stay alive when you for up inside the cube
Terminate all public enemies
Walking down an green mile when the warriors become
The men in black, and that's not all that you will see!
Zostaňte na žive, keď ste vo vnútri kocky
Vyhlaďte všetkých verejných nepriateľov
Zíďte zelenú míľu, keď sa z bojovníkov stávajú
Muži v čiernom, a to nie je všetko, čo uvidíte!
Welcome to the Theater we'll show you to tour seat
Look into the screen and you will see a star wars
Against the Avatar inside the Matrix failed
When the twilight goes away
Vitajte v Kine, ukážeme vám kde sedíte
Pozerajte na obrazovku a uvidíte Hviezdne Vojny
Proti Avataru vnútri Matrixu neuspejú
Keď súmrak zmizne
I'm gonna tell you my secret now...
I don't see people walk around because they're dead, no!
Gone with the wind, the ghosts are busted, haunting ends
I have a sixth sense of what's coming next so hear me out!
Poviem Vám teraz moje tajomstvo...
Nevidím ľudí chodiť okolo pretože sú mŕtvi, nie!
Odišli s vetrom, duchovia sú uväznení, strašenie končí
Mám šiesty zmysel toho, čo bude nasledovať, tak ma vypočujte!
Once again you hear the bridge and choirs sing (choirs sing)
Going back into the future if I can
But I don't have the time, when pirates comes around
I'm gonna tell you once again!
Opäť raz, počujete stupnicu a zbory spievať (zbory spievať)
Vrátim sa späť do budúcnosti, ak môžem
Ale nemám čas, keď piráti prídu
Poviem Vám to ešte raz!
Welcome to the Theater we'll show you to your seat
Look into the screen and you will see a star
Welcome to the Theater we'll show you to your seat
Look into the screen and you will see a star wars
Against the Avatars inside the Matrix failed
When the twilight goes away
Vitajte v Kine, ukážeme vám kde sedíte
Pozerajte na obrazovku a uvidíte Hviezdne Vojny
Vitajte v Kine, ukážeme vám kde sedíte
Pozerajte na obrazovku a uvidíte Hviezdne Vojny
Proti Avataru vnútri Matrixu neuspejú
Keď súmrak zmizne

Text přidal paja65

Text opravil Efai

Video přidal paja65

Překlad přidal Efai

Je zde něco špatně?
Reklama

Welcome to the Theater

Reklama

ReinXeed texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.