Kecárna Playlisty
Reklama

Life Will Find a Way - text, překlad

playlist Playlist
Welcome onboard to this trip, now I will show you paradise
You won't believe your eyes and everything will change for you
They ruled the earth for many millions years ago, we know
So please be seated when I show you history
Vítejte na palubě tohoto výletu, teď Vám ukážu ráj
Neuvěříte svým očím a všechno se pro Vás změní
Vládli zemi před mnoha miliony let, jak váme
Tak prosím zůstaňte sedět, když vám ukázuji historii
When the magic flies, down from the bluest sky
See all the creatures try to come alive
Když kouzla létají, dolů z nejmodřejší oblohy
Uvidíte všechna ta stvoření jak se pokusí ožít
All of our stories turns into lies,
cause out from the ashes now they will rise
In a moment they're gone, still in the dark you hear them crawl
So life, life will find a way
This is the point to how far we can go
Všechny naše příběhy se mění ve lži
Protože teď povstanou z popela
V okamžiku jsou pryč, v temnotě je pořád slyšíš jak se plíží
A tak život, život si najde cestu
Tohle je bod kam jak daleko jsme schopni dojít
This park has surely brought back history to life again
Spared no expense, this park will soon be opened up for you
We always thought that we were highest of the animals
But now we run away before we end up dead
Tento park jistě znovu přivedl historii k životu
Nešetřete výdaji, tento park bude pro Vás brzy otevřen
Vžd jsme si mysleli, že jsme největší ze všech zvířat
Ale teď utíkáme, dřiv než budeme mrtví
We cannot avoid, they should all be destroyed!
Run for your life when dinos comes alive
Nejde se tomu vyhnout, všichni by měli být zničeni!
Utíkej o život když dinosauři ožívají
Now you'll find our history is not what you have been told
Where not far away from the promised land
But where we go life will find a way
Teď zjistíte, že naše historie není taková jak nám to říkali
Ne moc daleko od země zaslíbené
Ale kam jdeme život si najde cestu

Text přidal paja65

Video přidal Efai

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama

Welcome to the Theater

Reklama

ReinXeed texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.