Kecárna Playlisty
Reklama

Follow Me - text, překlad

playlist Playlist
Darkness surrounds us, you'll open the gate to paradise if you believe
Leave all your fears behind and
Follow me, if you believe that lightning never strikes again
Come join my world and all your dreams comes true
Temnota nás obklopuje, pokud tomu uvěříš otevřeš bránu do ráje
Poonech za sebou všechny obavy a
Následuj mě pokud věříš, že blesk znovu neudeří
Pojď přidej se k mému světu a všechny tvé sny se vyplní
Here fantasies become reality
Come take my hand, my friend. Join our Glory
I'll show you the way!
Tady se fantazie stává realitou
Pojď vezmi mě za ruku, můj příteli. Přidej se k naší slávě
Ukážu ti cestu
Now, follow your heart only dreams can
Take you so much far beyond the stars, see your powers grow!
Now you will show by using the force you still believe
The power inside you grows strong, so follow me
Follow me
Teď následuj své srdce, pouze sny tě mohou
Vzít tak daleko za hvězdy, pohlédni jak tvé schopnosti rostou
Teď ukážeš tím, že použiješ Sílu, že pořád věříš
Moc uvnitř tebe poroste, tak mě následuj
Následuj mě
Now let me tell you how to guide you
I'm your only hope, for that is not
The ending you've been looking for
The force is what gives you the power
Created by all living things
I don't find your lack of faith disturbing at all
Teď mi dovol ti ukázat jak tě vést
Jsem tvá jediná naděje, jelikož tohle není
Ten konec který hledáš
Síla je to co ti dává moc
Stvořenou všemi živými bytostmi
Tvůj nedostatek víry mně vůbec neznepokojuje
You must choode your side "the darkness" or "the light"
I'll take your hand hand my son, I am your father!
I'll show you the way
Musíš si vybrat svou stranu, "temnotu" nebo "světlo"
Vezmu tě za ruku synu, já jsem tvůj otec
Ukážu ti cestu
"Come join the dark side of the force
come join the dark side...of the force"
"Pojď přidej se k temné straně Síly
pojď přidej se k temné straně..Síly"

Text přidal paja65

Video přidal paja65

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama

Welcome to the Theater

Reklama

ReinXeed texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.