Playlisty Kecárna
Reklama

Straight Outta Flames - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I'm straight out the flames,
open the case,
I'm burning dead bodies,
I don't know their names,
I piss on the church
I come with the purge,
they all in the basement,
you don't need to search,
Jsem přímo venku z plamenů,
otevři tu bednu,
spaluji mrtvá těla,
neznám jejich jména,
seru na církev
přicházím s očistou,
oni všichni potřebují suterén,
nepotřebuješ hledat,
they call me freak
and the loser,
fiend and the boozer
my whole body itchin',
but im not fuckin user.
maybe now i could use some,
life is so gruesome,
your mother, me,
bloody mary, gonna have a
threesome.
nazývají mne hlupákem
a ztroskotancem,
zloduchem a ochlastou
celé moje tělo svědí,
ale nejsem zkurvený uživatel.
Možná teď mohu nějaké použít,
život je tak strašný,
tvoje matka, bude mít
trojku.
I ALWAYS SEEM TO BREAK,
IT'S ALL DENIAL,
I CAN'T ESCAPE MY FATE,
I BURN IN FIRE,
I'M BURNING AT THE STAKE,
I START TO SMILE,
AND IT'S SO FUCKIN' FAKE,
I SEE THE LIGHT

VŽDYCKY SE ZDÁM BÝT NA SPADNUTÍ,
VŠECHNO JE TO ODEPŘENÍ,
NEMOHU UNIKNOUT SVÉMU OSUDU,
HOŘÍM V OHNI,
HOŘÍM V SÁZCE,
ZAČÍNÁM SE SMÁT,
A TO JE TAK ZASRANĚ FALEŠNÉ,
VIDÍM SVĚTLO
little blonde
put me in fuckin' friendzone
now I get the feeling
i should pop another benzo,
bitch, im at the peak,
I be coming to an end zone,
just so you know
i will never forget you.
malý blondýn(e)
vlož mě do zasraný friendzone
teď nabývám pocitu
měl bych vzít další benzo,
děvko, jsem na vrcholu,
jdu na konec zóny,
prostě, takhle víš,
že nikdy na tebe nezapomenu.
I represent all the bad
motherfuckers from the dead
as im walking in the dungeon
and the vision like a bat.
ztělesňuji všechny špatné
mizery z mrtvých,
jak kráčím v žaláři
a ta vize jako netopýr.
I'ts a threat, make you sweat,
demon crawling on your back,
now you burning in the fire,
can you see the shades of black.
Je to hrozba, zpotit tě,
démon plížící se na tvých zádech,
teď hoříš v ohni,
můžeš vidět ty odstíny černé.
I ALWAYS SEEM TO BREAK,
IT'S ALL DENIAL,
I CAN'T ESCAPE MY FATE,
I BURN IN FIRE,
I'M BURNING AT THE STAKE,
I START TO SMILE,
AND IT'S SO FUCKIN' FAKE,
I SEE THE LIGHT
VŽDYCKY SE ZDÁM BÝT NA SPADNUTÍ,
VŠECHNO JE TO ODEPŘENÍ,
NEMOHU UNIKNOUT SVÉMU OSUDU,
HOŘÍM V OHNI,
HOŘÍM V SÁZCE,
ZAČÍNÁM SE SMÁT,
A TO JE TAK ZASRANĚ FALEŠNÉ,
VIDÍM SVĚTLO

Text přidal Rapik

Video přidal Rapik

Překlad přidala Waif

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Bohemian Psycho

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.