Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

1)
Stumbling through a world where pain and darkness rule
Gloucester led by Edgar in the robes of a crazy fool
Towards Dover now he drags his father on
Who only longs for death as his flame of life is gone
Klopýtající skrz svět, kde bolest a temnota vládnou
Gloucester vedený Edgarem v róbách šíleného hlupáka
Směrem k Doveru teď táhne dál svého otce
Který pouze touží po smrti, když plamen jeho života je pryč
Brdg.
Goneril´s servants lay your way
Save your molested father all of them you slay
Gonerilinini služebníci leží na tvé cestě
Sachraň svého sužovaného otce, všechny pobij
Ref.:
Black is the world
Black is the world
Through the eyes of madness, so black
Blind eyes of madness
Černý je svět
Černý je svět
Skrz oči šílenství, tak černý
Slepé oči šílenství
2)
Amidst the slain Goneril´s letter comes to light
Proposing Edmund to kill her husband in the fight
She would marry him and make the Bastard King
To Albany secretly that letter you must bring
Mezi pobittými, přichází na světlo Gonerilinin dopis
Žádá Edmunda aby zabil jejího manžela v boji
Vzala by jsi jej a udělala Parchanta Králem
Do Albany musíš přinést tento dopis
Brdg.:
Seek the Duke of Albany
Najdí Vévodu z Albany
Ref.:
Black is the world
Black is the world
Through the eyes of madness, so black
Blind eyes of madness
Černý je svět
Černý je svět
Skrz oči šílenství, tak černý
Slepé oči šílenství

Text přidal Geralt

Video přidal Geralt

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

A Tragedy in Steel Part II: Shakespeare's King Lear

Reklama

Rebellion texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.