Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Alice of Human Sacrifice 【Razzy & Co.】 - text, překlad

["Somewhere, there was a tiny dream.

Such a tiny dream it was,
No one knew who had dreamt it.

The tiny dream began to think
"I don't want to disappear this way.
How can I make people dream of me?"

The tiny dream thought and thought,
And then came up with an idea.

"I'll make humans get lost in me,
And let them create the world."]


The first Alice walked
into the woods of Wonderland
Bravely, with a fearsome sword
held tightly in her hand
Slicing down whatever laid
in her unyielding wrath
Leaving chaos in her wake
by a red bloody path

Then Alice strayed too far,
lost within the woods
Giving in to all her sins,
locking her away for good
Much like the gruesome path
that marked her evil ways
Still her life remains a mystery
till this very day

Second Alice was a tame
and tender gentle man
Singing songs to all the folks
who lived in Wonderland
Everyday he’d sing away
to all the girls and boys
One by one, he’s spreading evil
slowly with his voice

Whenever he would sing,
people gathered round
Madness took a hold of him,
shot him dead to the ground
Blood stained the roses
to a bright and somber red
Once loved and enjoyed by all,
the man was left for dead

The third Alice was
a lovely girl from Wonderland
Beautiful, the girl was born
into a life so grand
She charmed all the people
to her every beck and call
Then she birthed a kingdom
that would rise above them all

This Alice was then crowned,
turned into a queen
Ruling all the people here,
lost within a crazy dream
So afraid of death
the girl was mindless and warped
Once a gorgeous ruler
now she’s just an ugly corpse

Find the bright forest path,
that’s where the journey starts
A tea party with blue roses,
that’s where the forest parts
The invite from the queen, it actually was
The trump card the Ace of Hearts

The fourth Alice was a pair
of siblings who were twins
Straying into Wonderland
is where their tale begins
Wandering across the world,
they passed through many doors
Curious of this new place
they traveled and explored

The stubborn older sister,
the clever younger brother
Were close to see the nature
of the true Alice at hand
Both will never wake up from the
dream that they had planned
Forever they’ll wander hopelessly in Wonderland

Text přidala Cecil2000

Text opravila Cecil2000

Video přidala Cecil2000

["Kdesi daleko, byl jednou jeden drobný sen.

Tak drobný sen to byl,
Že nikdo nevěděl, kdo ho snil.

Ten drobný sen začal přemýšlet
"Já takhle nechci zmizet.
Co mám udělat, aby o mně lidé snili?"

Drobný sen přemýšlel a přemýšlel,
A pak dostal nápad.

"Nechám lidi, ať se ve mě ztratí,
a ať tu vytvoří ten svět oni"]


První Alenka vkročila
do hvozdů Říše divů
Odvážně, s hrozivým mečem
pevně sevřeným ve své ruce
Sekalaz všechno, co se postavilo
do cesty jejímu neústupnému hněvu
V brázdě za sebou zanechala chaos
rudě krvavé lázně

Pak Alenka zabloudila moc daleko,
ztracena v lese
Poddala se všem svým hříchům,
jež ji nadobro uvěznily
Stejně jako tu hrůzostrašnou pouť,
jež značila její zlé činy
Přesto do dnešního dne
její život stále zůstává záhadou

Druhá Alenka byla nesmělým
a něžným, laskavým mužem
Zpívával písně všemu lidu,
jenž Říši divů obýval.
Každý den tak zpívával dál
všem dívkám a chlapcům
V jednom po druhém,
svým hlasem pomalu šířil zlo

Vždy, když zpíval,
lidé se shromáždili
Šílenství se ho zmocnilo,
sestřelilo ho k zemi
Růže potřísněné krví zrudly
do barvy jasné a ponuré
Kdysi milován a vážen všemi,
onen muž byl ponechán smrti

Třetí Alenka byla
půvabná dívka z Říše divů
Krásou, dívce spadl do klína
velkolepý život
Okouzlila úplně všechny,
aby udělali, co jí na očích viděli
Pak porodila království,
které by předčilo všechny

Tahle Alenka pak byla korunována,
královnou se stala
Vládla zde všem lidem,
ztracena v šíleném snu
Tak se bála smrti,
že byla bezduchá a zvrácená
Kdysi úžasný vládce,
dnes jen ošklivá mrtvola

Najdi jasnou lesní pěšinku,
tam ta začíná cesta
Čajový dýchánek s modrými růžemi,
tam se les rozděluje
Pozvánka od královny byla ve skutečnosti
Trumfová karta, Srdcové eso

Čtvrtou Alenkou byla dvojice
sourozenců, dvojčat
Zabloudila do Říše divů,
tam jejich příběh začíná
Toulala se napříč světem,
na spoustu dveří narazila
Zvědavá poznat toto nové místo
cestovala a prozkoumávala

Tvrdohlavá starší sestra,
chytrý mladší bratr
Byli tak blízko k tomu, aby uviděli
skutečnou podstatu Alenky
Ani jeden se nevzbudí ze snu,
který si naplánovali
Navždy se budou beznadějně toulat Říší divů

Překlad přidala Cecil2000

Překlad opravila Cecil2000

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.