Playlisty Akce
Reklama

Sober (Stripped) - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

[Verse 1]
I'm in the kitchen, 20 to midnight
I just got home and I hear my phone
Oh I see it on the piano ringing
I see your name, I slide left to speak
Then five minutes later, I'm in my car
And I'm on my way over
You've been drinking or you would have called her
You never need me whenever you're sober
[Verze 1]
Jsem v kuchyni, 20 minut do půlnoci
Zrovna jsem přišla domů a slyším svůj telefon
Oh vidím ho na piáně zvonit
Vidím tvé jméno, posouvám vlevo abych to přijmula
5 minut potom jsem ve svém autě
A jsem na cestě k tobě
Pil jsi, jinak by jsi zavolal jí
Nikdy mě nepotřebuješ když jsi střízlivý
[Chorus]
No, why'd I stay?
To entertain your same old ways
Cause I just listen and I just trust ya
Cause you're too wasted and I'm too sober
Raye get out
I'm screaming to myself right now
Cause you say nice things and I just trust ya
Cause you're too wasted and I'm too sober
[Refrén]
Ne, proč zůstávám?
Abych zabavila tvé staré zvyky
Protože jen poslouchám a jen ti věřím
Protože jsi moc opilý a já jsem moc střízlivá
Raye vypadni
Řvu si sama pro sebe
Protože říkáš hezké věci a já ti jen věřím
Protože jsi moc opilý a já jsem moc střízlivá
[Verse 2]
I'm in your kitchen, quarter to 3
My tears they are falling, you will not catch them
Why I'd ignore my friends and the warnings?
I'm so stupid, you start to snore now
This is my own fault
I'm running out of excuses to blame you
Why do I run when you're crying the wolf song?
I'm losing track of the nights that I gave you
[Verze 2]
Jsem ve tvé kuchyni, čtvrt na 3
Mé slzy padají, a ty je nepochytáš
Proč jsem ignorovala své kamarády a jejich varování?
Jsem tak blbá, zrovna si začal chrápat
Tohle je moje chyba
Dochází mi výmluvy abych vinila tebe
Proč utíkám když pláčeš tu vlčí píseň?
Ztrácím pojem o nocích kdy jsem ti dala

[Chorus]
No, why'd I stay?
To entertain your same old ways
Cause I just listen and I just trust ya
Cause you're too wasted and I'm too sober
Raye get out
I'm screaming to myself right now
Cause you say nice things and I just trust ya
Cause you're too wasted and I'm too sober

[Refrén]
Ne, proč zůstávám?
Abych zabavila tvé staré zvyky
Protože jen poslouchám a jen ti věřím
Protože jsi moc opilý a já jsem moc střízlivá
Raye vypadni
Řvu si sama pro sebe
Protože říkáš hezké věci a já ti jen věřím
Protože jsi moc opilý a já jsem moc střízlivá
[Bridge]
Driving home
I decide to play Gloria Gaynor
Cause I will survive
No more of you, I have made my mind up
[Bridge]
Řídím domů
Rozhodla jsem se pustit si Glorii Gaynor
Protože já to přežiju
Ne víc tebe, už jsem se rozhodla
[Chorus]
Now I won't stay
To entertain your same old ways
And I won't listen and I won't trust ya
And you'll stay wasted and I'll be sober
Oh I'm out, I'm screaming to myself right now
Cause you're a liar and I don't want ya
And you'll stay wasted and I'll be sober
From you
[Refrén]
Teď už nezůstanu
Abych zabavila tvé staré zvyky
A už tě nebudu poslouchat a nebudu ti věřit
A ty zůstaneš opilý a já střízlivá
Oh odcházím, řvu si teď pro sebe
Protože ty jsi lhář a já tě nechci
A ty zůstaneš opilý a já střízlivá
Od tebe

Text přidala OrdinaryGirl

Video přidala OrdinaryGirl

Překlad přidala OrdinaryGirl

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.