Playlisty Kecárna
Reklama

Recharge & Revolt - text, překlad

Ukaž píseň na Facebook

With a hole in my head I looked for you
Through the trenches of war the whole way through
My desire to leave with you I just can't constrain
Regret everything I've done so far
When the pillars of love are all blown apart
And I stumble through the rubble and decay
S dírou v hlavě jsem tě hledal
Skrs příkopy války celou cestu naskrz
Mou touhu odejít s tebou nemůžu ovlivnit
Lituji všeho, co jsem zatím udělal
Když jsou pilíře lásky strženy
Zakopávám o sutiny a rozklad
When I'm terrified I close my eyes
When I'm sad and blue I choose to fight
Heartbreak can only take me to the other side
My impression of you is hard to comprehend
When two people have no time to spend
You're the dreamiest girl that ever entered my life
Když jsem zděšený, zavřu své oči
Když jsem smutný a modrý, vybírám si boj
Zlomené srde mě může vzít jedině na druhou stranu
Můj dojem o tobě je těžko pochopitelný
Když dva lidi nemají čas který by spolu mohli strávit
Jsi nejsnovější holka, co kdy vstoupila do mého života
The bliss I feel knowing your delirious
Makes me feel oh so imperious
When the longing comes I'll fight it till the end
When all broken dreams are glued back together
And there's nothing to talk about not even the weather
And all rivals are all laid to rest
Ta radost co cítím, když vím že to nemáš v hlavě v pořádku
Kvůli ní se cítím tak arogantně
Když všechen ten stesk přijde, budu bojovat až do konce
Když jsou všechny rozbité sny slepeny zpět dohromady
A není o čem mluvit, dokonce ani o počasí
A všichni rivalové byli dáni do odpočinku
When in purity I silently reach for you
When the scarecrows shiver and the cornfields too
I've reached my goal of eternity with you
When that painful restless feeling does subside
And your perfume lingers coolly in my night
I'm fit to leave this war behind
Když se v čistotě tiše natáhnu pro tebe
Když se i strašáci klepou v kukuřičných polích
Dosáhl jsem svého cíle věčnosti s tebou
Když se ten bolestivý neúnavný pocit uklidní
A tvůj parfém zůstane chladně v mé noci
Jsem ve stavu opustit tuto válku za mnou
I'll recharge and revolt my time has come
And I'm tempted to duel even the sun
I'll dodge the rays kill it with my gun
Dobiji si baterky a povstanu, můj čas přišel
A jsem v pokušení vyzvat dokonce slunce
Vyhnu se paprskům, zabiju je svou zbraní

Text přidala unlucky

Video přidala unlucky

Překlad přidala unlucky

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Raven in the Grave

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.