Kecárna Playlisty
Reklama

Elements Dance - text, překlad

playlist Playlist
Relentless Water flows
Along a deep declivity
Carrying away with her
Traces of the past.
Netečná voda proudí
Mezi hlubokými poklesy
Odnáší s ní
Stopy minulosti
As a sweet mother, Earth
Instinctively embraces her sons
Like the last precious time
Before setting out
Jako sladká matka Země
Instinktivně objímá své syny
Jako poslední cenný čas
Před výstupem
Light my eyes
I want to see the world moving without me
Light my eyes
And let me enjoy this wonder
Let me see
Osvětli moje oči
Chci vidět svět, co se beze mě hýbe
Osvětli moje oči
A dovol mi užít si tento zázrak
Dovol mi vidět
Set my heart on Fire
While the forest shouts and cries
Like a sublime show
Makes you cry
Nastav mé srdce k ohni
Zatímco les ječí a křičí
Jako vznešená show
Co tě rozplakává
Under the silent sky
Air wings bear a deep low voice
To tell a fairytale
To lull the clouds
Pod tichým nebem
Vzdušná křídla nesou hluboký tichý hlas
Který vypráví pohádku
Který zatmívá mraky
Light my eyes
I want to see the world moving without me
Osvětli moje oči
Chci vidět svět, co se beze mě hýbe
Light my eyes
And let me enjoy this wonder
Let me see
Osvětli moje oči
A dovol mi užít si tento zázrak
Dovol mi vidět
So I think, I realize and I'm lost in this image
Because it's happening
I can finally see
Fire flames, water waves
They are painting this reality like now I want
I really want
Takže myslím, uvědomuji si a jsem ztracena v tomto obrazu
Protože se to děje
Konečně vidím
Ohnivé plameny, vodní vlny
Malují tuto realitu jak ted chci
Doopravdy chci
Set my heart on Fire
While the forest shouts and cries
Like a sublime show
Makes you cry
Nastav mé srdce k ohni
Zatímco les ječí a křičí
Jako vznešená show
Co tě rozplakává
Light my eyes
I want to see the world moving without me
Light my eyes
And let me enjoy this wonder
Let me see
Osvětli moje oči
Chci vidět svět, co se beze mě hýbe
Osvětli moje oči
A dovol mi užít si tento zázrak
Dovol mi vidět
So I think, I realize and I'm lost in this image
Because it's happening
I can finally see
Fire flames, water waves
They are painting this reality like now I want
I really want
Takže myslím, uvědomuji si a jsem ztracena v tomto obrazu
Protože se to děje
Konečně vidím
Ohnivé plameny, vodní vlny
Malují tuto realitu jak ted chci
Doopravdy chci
So I think, I realize and I'm lost in this image
Because it's happening
I can finally see
Fire flames, water waves
They are painting this reality like now I want
I really want
Takže myslím, uvědomuji si a jsem ztracena v tomto obrazu
Protože se to děje
Konečně vidím
Ohnivé plameny, vodní vlny
Malují tuto realitu jak ted chci
Doopravdy chci
I want to see the world
Moving without me
Chci vidět ten svět
Co se beze mě hýbe

Text přidala Insidious

Video přidala Insidious

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

One Way Out

Reklama

Ravenscry texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.