Playlisty Kecárna
Reklama

My American Dream - text, překlad

playlist Playlist
Today’s morning’s strange
my small flat has changed
to giant house with a pool
Dnešní ráno je podivné
můj malý byt se změnil
na obří dům s bazénem
My face is pretty now
my fat belly is gone
and my greasy hair too
Můj obličej je teď hezkej
moje tlustý břicho je pryč
a moje umaštěný vlasy taky
And what is this?
A prom queen wants a kiss
What’s she doing here is it true?
A co je tohle?
Královna plesu chce pusu
Co tady dělá, je to pravda?
Walk away to find
if I really know my
American Dream
American Dream
Jdu pryč abych zjistil
jestli opravdu znám svůj
Americkej Sen
Americekj Sen
Fantasy and hope
never wanna explore
my American Dream
American Dream
Fantazie a naděje
Nikdy nechci prozkoumat
můj Americkej Sen
Americkej Sen
Days go by and I
am getting tired a lot
of carefree life I live
My prom queen only smiles
new fake friends just like
my money not me
Dny ubíhají a já
se začínám dost nudit
bezstarostným životem, ve kterém žiji
Moje královna plesu se jen usmívá
nový falešní kamarádi mají rádi jen
mý prachy, ne mě
I tell you this, now I really start to miss
my old life, this isn’t me at all
Říkám ti, začíná mi vážně chybět
můj starý život, tohle nejsem vůbec já
Walk away to find
if I really know my
American Dream
American Dream
Jdu pryč abych zjistil
jestli opravdu znám svůj
Americkej Sen
Americekj Sen
Fantasy and hope
never wanna explore
my American Dream
American Dream
Fantazie a naděje
Nikdy nechci prozkoumat
můj Americkej Sen
Americkej Sen
What is the perfection
when you can’t chase it on your own?
When you’re just given a mask
for everybody else to show?
The emptiness drains me
I don’t know who I’m now
about one thing Im sure
the perfection pulls me down
Co je dokonalost
když ji nemůžete prohánět na vlastní pěst?
Když je ti dána maska
aby ses ostatním ukázal?
Ta prázdnota mě vysává
Nevím kdo teď jsem
jediná věc, kterou jsem si jistý
dokonalost mě stahuje dolů
So what is this?
The restart of my dreams?
or an offer to understand?
Takže co je to?
Restart mých snů?
nebo nabídka k porozumění?
Walk away to find
if I really know my
American Dream
American Dream
Jdu pryč abych zjistil
jestli opravdu znám svůj
Americkej Sen
Americekj Sen
Fantasy and hope
never wanna explore
my American Dream
American Dream
Fantazie a naděje
Nikdy nechci prozkoumat
můj Americkej Sen
Americkej Sen

Text přidala jeki

Videa přidali KateP, jeki

Překlad přidala TerezaHey

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

My American Dream

Reklama

Rattle Bucket texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.