Kecárna Playlisty
Reklama

Black Gold - text, překlad

playlist Playlist
Far to the east all those lands
you could see
Their culture unique in this world
Their kingdoms were rising
From sands to the sea
The sun and the sand was their home
Daleko na východě v těch zemích
Jsi mohl vidět
Jejich kultura je v tomto světě unikátní
Jejich království stoupala
Od písku k moři
Slunce a písek byl jejich domov
The Paladins' spirit
Was burning above
Guarding their lands full of pride
Worshiped their Kings
And their ancient gods
A code of honor, their guide
Duch Paladinů
Nahoře hořel
Střežili své země plní pýchy
Uctívali své krále
A své dávné krále
Kodex cti je vedl
Nowdays a beast
Has invaded their lives
Spreading like cancer inside
Came from the west
drawn their natural wealth
Established the Black gold
as gods... No...
Dnes šelma
Napadla jejich životy
Šíří se jako vnitřní rakovina
Přišla ze západu
Zatáhla jejich přírodní bohatství
Založili Černé zlato
Jako bozi... Ne...
Buying their leaders
and offering deals
Taking the land's holy veins
Planting all over mechanical beast
Draining its black blood away
Kupují jejich vůdce
A nabízejí obchody
Berou svaté žíly této země
Všude zakládají meachické bestie
Vysávají její černou krev
Moving in shadows
and pulling the strings
They force them to live in a lie
Arranging behind
the scenes all the crime
the free spirit's gone in the winds
Hýbou se ve stínech
A tahají za nitky
Nutí je žít ve lži
Připravují za
Scénou všechen zločin
Volný duch je pryč ve větru
Nowdays a beast
Has invaded their lives
Spreading like cancer inside
Came from the west
drawn their natural wealth
Established the Black gold
as gods... No...
Dnes šelma
Napadla jejich životy
Šíří se jako vnitřní rakovina
Přišla ze západu
Zatáhla jejich přírodní bohatství
Založili Černé zlato
Jako bozi... Ne...
Threatened with wars
and inventing new laws
Spying their life from the sky
Digital screens
in the name of their gold
Decide if they live or they die
Vyhrožují jim válkou
A vymýšlejí nové zákony
Špehují jejich životy z nebe
Digitální obrazovky
Ve jméně jejich zlata
Rozhodují jestli žijou nebo zemřou
Now that this beast
has invaded their lives
Spreading dark shadows above
moving, turning, destroy
all around them
Can't see, can't see the sun
Tak teď tato šelma
Napadla jejich životy
Roztahuje temné stíny shůry
Pohybují se, otáčí, ničí
Vše oko nich
Nevidíš, nevidíš slunce

Text přidal paja65

Video přidal paja65

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama

RagenHeart

Reklama

RagenHeart texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.