Playlisty Kecárna
Reklama

Serpents In Disguise - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Won´t you take the time, reflect the latest crime
The mob is going mad and all this blood is shed
The haters use religion, claim a nation under god
It all looks fine for simple minds, it´s not!
Nedáve si načas, uvažuj o posledním zločinu
Dav začíná šílet a všechna tahle krev je prolita
Nenávistníci používají náboženství, nárokují národ pod bohem
Pro jednoduché mysli to vypadá dobře, není to!
Take a second look, your heroes are just crooks
They´ll promise you the moon, but truth will follow soon
And when you´re waiting for them to deliver what they said
You´ll find you´re being used until you´re dead
Podívej se podruhé, tví hrdinové jsou jen gauneři
Síbí ti měsíc, ale pravda bude brzy následovat
A když čekáš, až dodají co řekli
Zjistíš, že jsi byl užíván dokud nejsi mrtvý
Beware of serpents in disguise
They try to sneak into your mind
Beware of serpents in disguise
They take your will and make you blind
Beware of serpents in disguise
Pozor na hady v přestrojení
Oni se snaží proplížit do tvé mysli
Pozor na hady v přestrojení
Vezmou ti vůli a oslepí tě
Pozor na hady v přestrojení
No one wants to see and learn from history
When leaders of a state abuse the speech of hate
The dogs of war are howling, barking down the naive lambs
That still believe in cliches of the past
Nikdo nechce vidět a naučit se z historie
Když vládci státu zneužívají mluvený projev nenávisti
Psi války vyjou, štěkají na naivní jehňata
Která stále věří na klišé z minulosti
Beware of serpents in disguise
They try to sneak into your mind
Beware of serpents in disguise
They take your will and make you blind
Beware of serpents in disguise
Pozor na hady v přestrojení
Oni se snaží proplížit do tvé mysli
Pozor na hady v přestrojení
Vezmou ti vůli a oslepí tě
Pozor na hady v přestrojení

Text přidal luklsk

Video přidal Geralt

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Seasons Of The Black

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.