Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Lost In The Ice - text, překlad

playlist

An antarctic land, deadly unknown
Where we explored a mountain range
And on the highest ridge
We found remains of buildings
Like no man's eye had ever seen

A city forgotten on top of the world
And entry we found in a stonewall
And walked a stairway built aeons ago
To streets and houses covered under ice and snow

Walls that had mosaics with pictures and reliefs
Faces that no eyes'd ever seen,
l like half flesh and half of steel
They had headphones stuck to their skulls
No muscles, just wires, a technical pulse

The creatures look weird, scary and strange
The art on the walls, it told us their tale
They came from a planet lightyears away from here
To bring knowledge, truth and culture
To this undeveloped place
The fathers out of space

Before life crept out of water
Mother earth was occupied
But the climate changed the borders,
Now they are lost in the ice
Now they are lost in the ice, lost in the ice
Now they are lost in the ice, lost in the ice

They build up life from desert and stones
Our planet grew up helped by elder ones
Then the ice came and they had to move away
To the middle earth and then the stories
On the pictures ended
When they had left the land

Before life crept out of water
Mother earth was occupied
But the climate changed the borders,
Now they are lost in the ice
All their buildings, streets and stonewalls
Sleep in this forgotten place
But what happened to the creatures
When they were lost in the ice
Now they are lost in the ice, lost in the ice
Now they are lost in the ice, lost in the ice

What a strange and awful vision for us all
It made us shiver to the bone
What if now some of these creatures still survived
In the caves under the Pole?

Before life crept out of water
Mother earth was occupied
But the climate changed the borders,
Now they are lost in the ice
Now they are lost in the ice, lost in the ice
Now they are lost in the ice, lost in the ice

And then we walked beneath the city, hours and hours
When suddenly we heard a strange and distant sound
All I remember is my flight from this dark place
A flight from the alien creature's face,
My ancestor from space

Lost in the ice
Lost in the ice
Lost in the ice

Whoever was these old remains,
His blood is flowing in my veins
Is flowing in my veins

Before life crept out of water
Mother earth was occupied
But the climate changed the borders,
Now they are lost in the ice
All their buildings, streets and stonewalls
Sleep in this forgotten place
But what happened to the creatures
When they were lost in the ice
Now they are lost in the ice, lost in the ice
Now they are lost in the ice, lost in the ice

Text přidala SchwarzRosen

Text opravil DevilDan

Video přidal DevilDan

Antarktická země, smrtelně neznámá
Kde jsme prozkoumali pohoří
A na nejvyšším hřebenu
Jsme našli pozůstatky budov
Které žádný člověk ještě neviděl

Město zapomenuté na vrcholu světa
A vstup jsme našli v kamenné zdi
A kráčeli jsme po schodech postavených před věky
K ulicích a domům pokrytým ledem a sněhem

Zdi, které měly mozaiku s obrázky a reliéfy
Tváře, které žádné oko nevidělo
Jsem jako napůl z masa a napůl z ocele
Měli sluchátka přilepená k lebkám
Žádné svaly, jen dráty, technický pulz

Tvorové vypadají zvláštně, děsivě a podivně
Umění na zdech, nám vyprávělo jejich příběh
Přišli z planety před světelnými lety
Aby přinesli znalost, pravdu a kulturu
Na toto nevyvinuté místo
Otcové z vesmíru

Než život vylezl z vody
Matka Země byla obsazena
Ale klima změnilo hranice
Teď jsou ztraceni v ledu
Teď jsou ztraceni v ledu, ztraceni v ledu
Teď jsou ztraceni v ledu, ztraceni v ledu

Vybudovali život z pouště a kamení
Naše planeta rozkvetla za pomoci starších
Pak přišel led a museli se přestěhovat
Do středu země a pak příběhy
Na obrázcích skončily
Když museli opustit zemi

Než život vylezl z vody
Matka Země byla obsazena
Ale klima změnilo hranice
Teď jsou ztraceni v ledu
Všechny jejich budovy, ulice a kamenné zdi
Spí na tomto zapomenutém místě
Ale co se stalo s tvory
Když byli ztraceni v ledu
Teď jsou ztraceni v ledu, ztraceni v ledu
Teď jsou ztraceni v ledu, ztraceni v ledu

Jaká podivná a děsivá vize pro nás všechny
Roztřásla nás až na kost
Co když teď někteří z nich přežívají
V jeskyních pod Pólem?

Než život vylezl z vody
Matka Země byla obsazena
Ale klima změnilo hranice
Teď jsou ztraceni v ledu
Teď jsou ztraceni v ledu, ztraceni v ledu
Teď jsou ztraceni v ledu, ztraceni v ledu

A pak jsme kráčeli pod městem, hodiny a hodiny
Když najednou jsme uslyšeli divný a vzdálený zvuk
Vše, nač si vzpomínám, je můj úprk z toho temného místa
Úprk před mimozemskou tváří
Mého předchůdce z vesmíru

Ztraceni v ledu
Ztraceni v ledu
Ztraceni v ledu

Kdokoliv byl v těch starých pozůstatcích
Jeho krev proudí v mých žilách
Proudí v mých žilách

Než život vylezl z vody
Matka Země byla obsazena
Ale klima změnilo hranice
Teď jsou ztraceni v ledu
Všechny jejich budovy, ulice a kamenné zdi
Spí na tomto zapomenutém místě
Ale co se stalo s tvory
Když byli ztraceni v ledu
Teď jsou ztraceni v ledu, ztraceni v ledu
Teď jsou ztraceni v ledu, ztraceni v ledu

Překlad přidal DevilDan

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.