Playlisty Kecárna
Reklama

Lord Of The Flies - text, překlad

playlist Playlist
This world's following to the dark lord of the flies Tento svět následuje temného pána much
So lost, set in this world, this island here in space
We've found a way to bring it down
It took us ages to become what we are now
But progress seems to turn around
Tak ztracený, nastaven v tomto světě, tenhle ostrov ve vesmíru
Našli jsme cestu jak to přinést dolů
Zabralo to věky stát se tím čím teď jsme
Ale postup se zdá, že se otočil
This world's following to the dark lord of the flies Tento svět následuje temného pána much
We're lost, morality's a long forgotten term
Just ego shooters run this place
Where is the glue to hold together what we had
Society does miss a lace
Jsme zracení, morálka je dlouho zapomenutý termín
Pouze ego střelci řídí toto místo
Kde je lepidlo co drží dohromady co jsme měli
Společnost minula kraj
Here comes the lord of flies
That lead the world astray
No more the sun will shine
However you may pray
Tady přichází pán much
Co vede svět zbloudile
Už žádné slunce nebude zářit
Nicméně ne můžete modlit
Here comes the lord of flies
Takes innocence away
We won't find back for sure (no more)
We're going down this way
Tady přichází pán much
Bere nevinnost pryč
Nenelezneme rub to je jisté (více ne)
Klesáme tímhle směrem
[Narration:]
The lord of flies speaks in the hearts of those
Who lost all their love and compassion
Shameless in unending greed they rape the land
And steal from the world 'till our last sigh is made
[mluvené slovo]
Pán much mluví v srdcích těch
Kteří ztratili všechnu jejich lásku a soucit
Bez hanby v nekonečné chamtivosti znásilňují zemi
A okradají svět do posleního výdechu
This world's following to the dark lord of the flies Tento svět následuje temného pána much
Here comes the lord of flies
That lead the world astray
No more the sun will shine
However you may pray
Tady přichází pán much
Co vede svět zbloudile
Už žádné slunce nebude zářit
Nicméně ne můžete modlit
Here comes the lord of flies
Takes innocence away
We won't find back for sure (no more)
We're going down this way
Tady přichází pán much
Bere nevinnost pryč
Nenelezneme rub to je jisté (více ne)
Klesáme tímhle směrem
No more, we wouldn't learn, like actors on a stage
The final curtain's 'bout to fall
Yes, evil's in ourself, our choice is always wrong
'Cause we forgot where we came from
Už více ne, nepoučíme se jako herci na pódiu
Poslední opona se chystá padnou
Ano, zlo je v nás, naše volba je vždy špatná
Protože jsme zapoměli odkud jsme přišli

Text přidala Moonlight

Video přidala Moonlight

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Gib dich nie auf (EP)

Reklama

Rage texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.