Playlisty Kecárna
Reklama

Fading Hours - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Who tells sader stories?
Tears in broken eyes
telling 'bout the worries,
search for cure from whys.
Kdo vypráví smutnější příběhy?
Slzy v rozbitých očích
Vyprávějící o obavách,
O hledání léku prostřednictvím otázky "proč?".
A something to believe in, not leaving, still living.
There must have been a reason for all, she said.
V něco věřit, neopouštět, stále žít.
Tohle muselo být důvodem všeho, řekla.
Fading hours of pleasure and pain,
trust me now, it wasn't in vain.
In this life some things will remain
from fading hours.
Mizející hodiny radosti i bolesti,
Nyní mi věř, že to nebylo zbytečné.
Některé věci zůstanou v tomto životě
Po mizejících hodinách.
Why didn't you answer?
You looked through me, it seemed.
It all's changed but I can't swear,
the whole scene's so unreal.
Proč jsi neodpověděla?
Viděla jsi skrze mne, zdálo se.
To vše se změnilo, ale nemohu přísahat,
Celá tato scéna je tak neskutečná.
I'm still an unbeliever, won't leave you,
still live here.
There must have been a reason for all, she said.
Jsem stále bezvěrcem, neopustím tě,
Stále zde žiji.
Tohle muselo být důvodem všeho, řekla.
Fading hours of plesure and pain,
trust me now, it wasn't in vain.
In this life some things will remain
from fading hours.
Mizející hodiny radosti i bolesti,
Nyní mi věř, že to nebylo zbytečné.
Některé věci zůstanou v tomto životě
Po mizejících hodinách.
Fading hours, but my time stood still.
My missing shadow can't explain.
But the pictures on your table will,
they're showing me pale white,
the coffin's opened wide...
I've forgotten fading hours.
Mizející hodiny, ale můj čas se zastavil.
Můj chybějící stín nedokáže vysvětlovat.
Ale na Tvém stole budou obrazy,
Ony mi ukazují bělostnou bledost,
Doširoka otevřenou rakev...
Zapomněl jsem na mizející hodiny.

Text přidala hannyska

Video přidala IvyEyes

Překlad přidala Raduwa

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

End Of All Days

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.