Playlisty Kecárna
Reklama

Hell Yeah - text, překlad

playlist Playlist
(Verse 1)
Pray before I drift into sleep
Salvation is a gift and a curse
Knees down on the steps of the church
Hell bound as I step through the earth
Old folks begging for redemption
Lost souls scratching at a stained glass window
Where the grease players touch where the young souls sing about happy days
Cold hands clutching on a lifeline
Hung by a man that preaches from a page given by another man that was looking for a rope or a reason
(Sloka 1)
Modlitba před usnutím
Sláva je dar i prokletí
Kolena dolů na schodech kostela
Peklo omezuje když kráčím zemí.
Staří lidé prosí o vykoupení
Ztracené duše škrábají na vitráž
Kde se mastní hráči dotýkají, tam mladé duše zpívají o šťastných dnech
Studené ruce svírají záchranné lano
Visel na muži kážícím ze stránky dané dalším mužem, který hledal lano nebo důvod.
(Pre-chorus)
You and I don't feel obliged oh good Lord
(Přechod)
Ty ani já necítíme závazek k Ó dobrému Pánu
(Chorus)
But maybe I'm going to hell, yeah
Maybe you're going to hell yeah
For all our wicked crimes
But if we're already going to hell yeah, hell we might as well get stoned and crucified
Stoned and crucified
(Refrén)
Ale možná jdu do pekla, yeah
Možná jdeš do pekla yeah
Za naše zlé činy
Ale pokud jdem do pekla yeah, peklo můžeme stejně tak získat ukamenováním a ukřižováním
Ukamenováním a ukřižováním
(Verse 2)
Pray before I drift into sleep
Salvation is a gift and a curse
Knees down on the steps of the church
Hell bound as I step through the earth
Sales man pitching from a soap box
Look at you pushing all ya sons and daughters like lambs to the slaughter keep feeding that book of revelation
If forgiveness is only for the privileged does the light shine brighter on a saint or a sinner who's praying to the sky keep looking for a chance of salvation
(Sloka 2)
(Pre-chorus)
You and I don't feel obliged oh good Lord
Modlitba před usnutím
Sláva je dar i prokletí
Kolena klečí na schodech kostela
Peklo omezuje když kráčím zemí.
Prodejní muž háže z krabice na mýdlo
Dívá se na tebe jak tlačíš všechny syny a dcery jako beránky na porážku krmíce je knihou o zjevení
Pokud odpuštění je jen pro privilegiované, svítí to světlo jasněji na svaté nebo na hříšníky, kteří se modlí k nebi hledajíce šanci pro záchranu?
(Chorus)
But maybe I'm going to hell yeah
Maybe you're going to hell yeah
For all our wicked crimes
But if we're already going to hell yeah
Hell we might as well get stoned and crucified
Stoned and crucified
(Přechod)
Ty ani já necítíme závazek k Ó dobrému Pánu
(Bridge) (Refrén)
Ale možná jdu do pekla, yeah
Možná jdeš do pekla yeah
Za naše zlé činy
Ale pokud jdem do pekla yeah,
Peklo můžeme stejně tak získat ukamenováním a ukřižováním
Ukamenováním a ukřižováním
Letter to my heavenly father
Would you worry 'bout me drowning or just walking on water
Always felt that you would grab me 'fore I dearly departed
Loved you dearly but despair's all I feel when I frolic around the weary word is bad but it was broken by preachers, pay my offerings
But officers was living like leeches, I'm feelin' lost in me
Church but my apartment is the smokers hangout
Behind my building is the dealers crib
They smoke and hangout
I go to school with all the dealer's kids
They love to bang out
They know it's wrong but they don't feel the need to open their mouth
I thought you said the truth was taught by those who go in your house
But all I see is liars lying on my grandmomma's couch
You made a kingdom out of solomon, I see you disregard the sin
But what about the sodom and gomorrah shit is hopeless it's the crap
I hope you're not offended by the thoughts inside my mind
But hell it's hard to admit it's all you got I'll take my side
(Bridge)
(Chorus)
But maybe I'm going to hell yeah
Maybe you're going to hell yeah
For all our wicked crimes
But if we're already going to hell yeah
Hell we might as well get stoned and crucified
Stoned and crucified
Dopis nebeskému otci
Bál by ses, že utonu, nebo jen chůze na vodě.
Vždy jsem cítil, že bys mě chytil dřív než bych zesnul
Miloval jsi draze, ale zoufalství je vše co cítím když dovádím kolem, unavené slovo je špatné, ale bylo rozbito kazateli platícími za mé oběti
Ale důstojníci žili jako pijavice, jsem ztracený sám v sobě
Církev, ale můj byt je kuřácký kvartýr
Za mým domem jsou obchodníci s betlémem
Spolu tam kouří
Jdu do školy se všemi dětmi dealery
Milují když můžou vybrnkávat
Ví že je to špatně, ale necítí potřebu mluvit
Myslel jsem, že pravda byla učena těmi, kteří jsou ve tvém domě
Ale všechno co vidím jsou lháři ležící na babiččiným gauči
Udělal jsi království Šalamounovo, vidím že ignoruješ hřích
Ale co o Sodomě a Gomoře je beznadějná blbost
Věřím, že nejsi uražený mými myšlenkami
Ale sakra je těžké si připustit, že všechno tvé si přivlastním.

Text přidala Mayb

Text opravila LadyZaira

Video přidala SuperSonic

Překlad přidala LadyZaira

Překlad opravila LadyZaira

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Wolves (EP)

Reklama

Rag 'n' Bone Man texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.