Kecárna Playlisty
Reklama

What Up Earth - text, překlad

playlist Playlist
Yo What Up Earth!Yo, copak Země!
Everybody here let me formally introduce myself
Gonna take a shot at that number one spot
Never gonna stop till that little belt is mine.
Dovolte mi tu se formálně představit
Přijmu šanci získat první příčku
Nikdy nezastavím dokud ten malý pás nebude můj
Rain, hail, sleet, or shine
The harder the grind the sicker the line
From the bottom to the top
From the top to the sky
If the sky is limit then I've reached new heights.
Yeah! Get It!
My mind is right
Better than ever
Better of the light
And I'll never let a mother fucking chance go by
As the seasons change so do I.
Déšť, krupobití, déšť se sněhem nebo svit
Čím těžší, tím ostřejší je řádek
Ze dna na vrchol
Z vrcholu do nebe
Když nebe je limitem, pak dosáhnu nových výšek
Yeah! Mám to!
Moje mysl má pravdu
Lepší než kdy jindy
Lepší než světlo
A nikdy nenechám zkurvenou šanci jen tak projít
Když se období mění, to samé dělám já
"I got my money right"
Stacking every little pretty penny that I'm getting
And I'm never giving into anybody always winning
Never kidding mother fucker
I ignite the mic.
With every line that I'm kicking like I'm sick in the mind
Just like I'm slipping my knife
I'm just waiting for that mother fucking time to strike.
"Mám svoje prachy, správně"
Stohuju každou malou krásnou penci, kterou získávám
A nikdy se nikomu neodevzdávám, vždy vítězím
Nikdy nežertuju, zkurvysyne
Zapaluju mikrofon
Každou řádkou, kterou vykopávám jako když mám chorou mysl
Jako když mi vyklouzává nůž
Jen čekám na tenhle zkruvený čas k úderu
You ain't never been a friend to me
And you're lucky to be in a song I sing
Much less about all the shit you bring to the table
Even able to sell CD's
God damn not a fan
And mother fucker you're a bitch
Never cross paths with a snitch
and asks but I pray I only use my fists
Nikdy jsi nebyl můj přítel
A máš štěstí, že jsi v písni, co zpívám
Mnohem méně než to hovno co je na stole
I když je schopné prodat cédéčka
Zatraceně nejsem fanoušek
A zmrde, ty jsi děvka
Nikdy nekřiž cestu práskači
A ptej se, ale já se modlím jenom k použití pěstí
I'm waiting for the day I cross you off my list
You're mother fucking friends can suck my dick
Don't ever show your face again
I swear of god I'll cave it in
Čekám na den, kdy vypadneš z mého seznamu
Jste zasraní kamarádi, můžete mi ho vykouřit
I když už neukazujete tvář
Slibuji bohu, že se prokopu dovnitř
My mother never loved me
And my father wasn't home
So the other only option was to raise myself alone
Now I've come to know exactly what I can be
Better than what everyone expected me to be.
Moje matka mě nikdy nemilovala
A můj otec nebyl doma
Takže druhá jediná možnost vznikla ve mně sama
Teď jsem přišel k poznání, že to tak může být
Lepší než jak jiní předpokládali
My brother was a junkie till his daughter was born
He had no other option but to get out of the storm
Now he's come to know exactly what he can be
Better than what everyone expected him to be.
Můj bratr byl narkoman, než se narodila jeho dcera
Neměl na výběr, ale dostal se z bouře
Teď poznal, že to tak může být
Lepší než jiní od něj očekávali
Yeah! and by the way I'm okay
Don't really give a fuck what they say
Cause I'm a better man for the shit I had
To conquer...Real on a day to day base
And I've got to admit to the trails on denial and witnessin
Might still lose but I fight to win
Tan on the tans in a prison gym.
Yeah! a mimochodem, jsem v pořádku
Opravdu mě nesere, co říkají
Protože jsem lepší muž díky sračkám, co jsem
Dobyl ...opravdový na každodenní bázi
A musím přiznat cesty, co popírám a svědčím
Možná stále prohrávám, ale bojuju o vítězství
Opálení na opáleních ve vězeňské tělocvičně
I swore to myself If I ever left that place
That I'd never never look back and I'd keep it straight
Etching my name on a wall in my cell
In the hole I spent 500 days.
Oh! that shit is real
The DA forced me to take a deal
The world on upon
The day in the dessert where I went to fight
Someone got killed.
Slíbil jsem si, že až opustím tohle místo
Že se nikdy nepodívám zpátky a budu přímý
Leptám své jméno na světu cely
V díře jsem strávil 500 dní
Oh! Tohle hovno je pravé
DA mě nutila přijmout dohodu
Svět nade mnou
Den v poušti, kam jsem odešel bojovat
Někdo byl zabit
What am I supposed to do
I'm not a shooter but I keep it true
To my homies locked up
To my Vegas crew
I'll never say shit even if they do,
Co jsem měl udělat?
Nejsem střelec, ale udržuji to pravdou
Pro mé domácí jsem zavřen
Mé skupině ve Vegas
Nikdy jsem neřekl hovna jako oni
This ain't pretend
Same sad song but I learned from it
Gotta make them deals
Gotta get them shift
You never make money without money to spend Oh!
I apologize to the people I hurt and Lord I try
to be better in a world where the wrong is right
It's hard to believe
Uncover your eyes
Tohle není předstírání
Stejný smutný song, ale poučil jsem se z něj
Musím jim utvořit dohody
Musím je donutit se pohnout
Ty nikdy nevyděláš peníze bez peněz k utracení
Oh!
Omlouvám se lidem, které raním a Pane, snažím se
Být lepší ve světě, kde je to špatné dobrým
Je těžké věřit
Odkryj si oči
That a saint is what I never claim to be
But I guess it lives inside of me
Since the day that my mom's to blind to see
That walking away was best for me
Nikdy jsem netvrdil, že jsem svatý
Ale hádám, že žije uvnitř mě
Ode dny, kdy byla má matka slepá
Když to co ze mě vyšlo, bylo tím nejlepším
My mother never loved me
And my father wasn't home
So the other only option was to raise myself alone
Now I've come to know exactly what I can be
Better than what everyone expected me to be.
Moje matka mě nikdy nemilovala
A můj otec nebyl doma
Takže druhá jediná možnost vznikla ve mně sama
Teď jsem přišel k poznání, že to tak může být
Lepší než jak jiní předpokládali
My brother was a junkie till his daughter was born
He had no other option but to get out of the storm
Now he's come to know exactly what he can be
Better than what everyone expected him to be.
Můj bratr byl narkoman, než se narodila jeho dcera
Neměl na výběr, ale dostal se z bouře
Teď poznal, že to tak může být
Lepší než jiní od něj očekávali
Goodbye earth
Everybody here from the bottom to the top I made myself
Better than ever is the best that I've been
And I'll never go back to the way I felt
The days I dealt
With the drama need help
My life in balance of living in hell
To the times right now where the light shines down
Never got to see you face to face
Sbohem země
Každý tu od dna do vrcholu mě udělal sebe samou
Lepší než to, čím nejlepším jsem byl
A nikdy se nevrátím k tomu, co jsem cítil
Ve dnech kdy jsem se zabýval
Dramatem k pomoci
Můj život v rovnováze žijícího pekla
Do časů přímo kde světlo září
Nikdy se neuvidíme tváří tvář
Surround myself with a positive group of grounded people
My sequal is where I found my feet
And I mean it when I say I'm mean
Believe it I've seen some things
But still to this day I'm breathing
You best believe I achieve what I want
And the need to be great.
Obklopen sebou s pozitivní skupinou uzemněných lidí
Můj sequal je místo, kde jsem našel své nohy
A znamená to, to co říkám
Věř tomu, viděl jsem pár věcí
Ale stále k tomuto dnu dýchám
Nejlepší by bylo věřit, že dosáhnu toho, co chci
A potřebuju být skvělý
Walked in a dealership 60 k in cash
Bought a mother fucking escalate
Escaped my fate not a dollar late
Now the meters short when it comes to hate
And by the way the shit you say
I got a pit-bull that will eat your face,
Kráčel jsem s autorizovanými 60K v hotovosti
Koupil jsem zkurvené zaostření
Unikl svému osudu, nebylo pozdě
Teď jsou metry krátké, když přichází nenávist
A díky tomu hovno co říkáš
Mám pitbulla, co tě kousne do xichtu
Don't ever bite the hand that feeds your plate
Don't ever let a mother fucker bash your name
Don't ever let another sucker take your place
From the bricks you made and the bricks you laid.
Nekousej ruku, které plní tvůj talíř
Nikdy nenech zmrda strefovat se do tvého jména
Nikdy nenech jiný výhonek zaujmout tvé místo
Z cihel, co jsi stvořil a cihly co jsi položil

Text přidal DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama

Ronnie Radke texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.