Playlisty Kecárna
Reklama

Stupid Boy - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

R. R. versus the whole damn state
No girls on the jury I done lost my case
My attorney's nervous what the judge will say
About that fresh tattoo up on the side of my face
I got your bitch sending flicks to me naked
I be rocking stages while you're minimum wagin'
Ha, no guns in my waist band
But I know a few dudes
That are down to catch a case man
And ill welt you up and I'm down to scrap
As a matter a fact you better get back
Motherfuck clit clat attack
Everybody with a Mac sitting
In the back of class fucking strapped
Amanda Bynes (call her Bynes)
Maybe I'm crazy, amazingly craving and praying
For haters to actually face me
R. R. versus celý zatracený stát
Žádné holky v porotě, prohrál jsem svůj případ
Můj advokát je nervózní z toho, co soudce řekne
O novém tetování na straně mého obličeje
Tvé rychlé šlehy perem mě mají kurva odzbrojit
Otřásám jevištěm, když jsou mzdy minimální
Ha, žádné zbraně za mým opaskem
Ale znám pár týpků
Kteří jsou pro zadržení soudce,
A já je s sebou vezmu dolů, jsem do šrotu.
Je fakt, že bude lepší, když se budeš držet zpátky
Od zkurvenýho clit clat útoku.
Každý s Macem sedí
V zadní části místnosti kurva připoután
Amanda Bynes (říkej ji Bynes)
Možná je šílená, úžasná touha a modlení se
Za hatery, kterým čelím
I'm just a stupid boy and I know why
Spendin' all my time on the wifi
And I wonder why (why)
I do not have a life
All I wanted is a bitch
To fuck me (fuck me)
But all these stupid bitches want to love me
(You're cute)
But inside I am ugly
U-u-u-u-u-u-u-ugly
Jsem jen hloupý kluk a vím proč
Trávím všechen čas na wifi
A divím se proč (proč)
Nemám život
Všechno co hledám je kurva
Která by mě ošukala (ošukala mě)
Ale všechny tyhle hloupé kurvy chtějí mou lásku
(jsi roztomilá)
ale uvnitř jsem škaredý
Š-š-š-š-škaredý
Made about a mill this year
Made a big impression
Bitch, I am here
I fucked the game up
You can call it sodomy
My record label’s acting
Like they just won the lottery
Ha, my girl's a temptress
Man I got a girl, baby mama, and mistress
'What? You got a mistress?'
'No, no, no, it’s not what it looks like it's just rap.'
'What?!'
'I'm just kidding. No calm down, it's just…”
'OH, MY FUCKING GOD'
HAHA, I am not kidding
So much pussy I am tripling digits
Yahh
While I’m still standing
While out on your bitch like
My name is Nick Canon (Canon)
Who wants to start shit?
I'm the darkest, sharpest blade but I sharpen
Rawest fuckin' beef in the market
You're harmless
Grab a carpet
Wrap your carcus in it
I'm far from finished
Bury you in the back of my garden wit it!
(Wake up, wake up, wake up
It's the first of the month)
When I open my eyes 'till the time that
I close 'em, I'm a soldier, supernova, bro shit
(Get up, get up, get up, ‘cause you gotta get up)
Gotta get that money, never gonna fold up
I'm tired of sleeping on the sofa
Is this what I'm supposed to be?
A motherfuckin' cracker, it's in my genes
I rap better and faster than anybody
In the rap scene, I'm already rocking
Get it? Rock king, as in the crowns on me
And I’m rocking the boat on my time
And so please
Don't quote me and I won’t squeeze
This motherfuckin' pen, bitch,
It's like a gun
It's fun when I pull the trigger on the paper
Confrontin' every motherfuckin' hater I'm huntin'
(I'm beginning to feel like a rock god, rock god)
Word to Em and Dr. Dre
'Cause they’re the reason I rock this way DOG
Vyrobeno mlýnem letos
Vyrobeno s velkým dojmem
Kurva, jsem tu
Seru na tu hru
Nazýváš to sodomií
Můj rekord vypovídá o lístku
Jakoby vyhráli loterii
Ha, moje holka je svůdná
Chlape, mám holku, dítě mámu a paní
'Co? Ty máš paní?'
'Ne, ne, ne, není to, jak to vypadá, je to jen rap'
'Co?!'
'Jenom jsem si dělal srandu. Uklidni se, jen...'
'Oh, MŮJ ZASRANÝ BOŽE'
HAHA, nedělal jsem si srandu
Tolik kurev jsem ztrojnásobil
Yahh
Když stále stojím
Zatímco se na tvou kurvu, jako
Mé jméno je Nick Canon (Canon)
Kdo chce začít tenhle shit?
Jsem nejtemnější, nejostřejší nůž ale jsem ostrý
Nejsurovější zkurvený maso v obchodě
Jsi neškodný
Chyť koberec
Zabal v něm zdechlinu
Jsem daleko od konce
Zakopu tě v zadu na mé zahradě, vtip
(Vstávej, vstávej, vstávej
Je to první v měsíci)
Když zavřu oči, vracím se do doby, kdy je
Zavírám, jsem voják, supernova, hovno, brácho
(Vstávej, vstávej, vstávej, protože musíš vstávat)
Seber prachy, nikdy je neutrať
Jsem unavený ze spánku na pohovce
Mělo to tak se mnou být?
Zasraný zlom, je to v mých genech
Rapuju lépe a rychleji než kdekdo
Na rapové scéně, už rockuju
Chápeš? Rockový král, ta koruna na mě
A rozhoupu publikum
A tak prosím
Necituj mě a nekopíruj
Toto zasrané pero, kurva,
Je jako zbraň
Je to legrace když stisknu spoušť na papíře
Koncentrace každého zasraného hatera, lovím
(začínám se cítit jako rockový bůh, rockový bůh)
Slova na Em a Dr. Dre
Jelikož jsou ten důvod, proč já rockuju na tenhle způsob
I'm just a stupid boy and I know why
Spendin' all my time on the wifi
And I wonder why (why)
I do not have a life
All I wanted is a bitch
To fuck me (fuck me)
But all these stupid bitches want to love me
(You're cute)
But inside I am ugly
U-u-u-u-u-u-u-ugly
Jsem jen hloupý kluk a vím proč
Trávím všechen čas na wifi
A divím se proč (proč)
Nemám život
Všechno co hledám je kurva
Která by mě ošukala (ošukala mě)
Ale všechny tyhle hloupé kurvy chtějí mou lásku
(jsi roztomilá)
ale uvnitř jsem škaredý
Š-š-š-š-škaredý

Text přidala Ryuzaki

Text opravil DevilDan

Video přidala Ryuzaki

Překlad přidala carotka69

Překlad opravil DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Watch Me

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.