Playlisty Kecárna
Reklama

I Want You Bad - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
In the back of a taxi cab, one
Quick turn you were on my lap
We touched hands and we pulled them back
Yeah
I Want U Bad!
Vzadu v taxíku, jednou
Rychlá zatáčka, byla jsi na mém klíně
Dotkli jsme se rukama a stáhli jsme je zpět
Jéé
Moc tě chci!
And even though it should be so wrong
I can't help but feel this strong, 'cause
The way you turn me on
Like a light switch
I might just go crazy
'Cause you're my best friend's baby
But you got me thinking maybe, just maybe
I don't know what to do!
A i když by to mělo být špatně
Nemůžu si pomoct, ale cítím to tak silné, protože
Způsob jakým jsi mě vzrušila
Jako světlo vypínač
Možná jsem se jen zbláznil
Protože jsi holka mého nejlepšího kámoše
Ale přiměla jsi mě přemýšlet, že prostě možná
Nevím, co dělat!
I'm in love with someone else's girl
You rock my world
But you're the one that I can't have, girl
I Want U Bad!
Jsem zamilovaný do dívky někoho jiného
Ty otřásáš mým světem
Ale ty jsi ta, kterou nemůžu mít, holka
Moc tě chci!
In my crazy mind
I'm with you all the time
'Cause you're the best I never had
Oh, girl
I Want U Bad!
V mé bláznivé mysli
Jsem s tebou celou dobu
Protože ty jsi to nejlepší, co jsem nikdy neměl
Oh, holka
Moc tě chci!
Oh, oh, oh oh, ohhh
Oh, oh, oh, ohhh
Oh, oh, oh, ohhh
Oh, oh, oh oh, ohhh
Oh, oh, oh, ohhh
Oh, oh, oh, ohhh
I Want U...
Bad!
Chci tě...
Moc!
It's so hard, to just to pretend
It sucks
You're his girl and he's my friend, no
Good way for this to end, yeah
Je to tak těžké, jen předstírat
Je to na houby
Ty jsi jeho holka a on je můj kámoš, ne
Proto správnou cestou je konec, jéé
I Want U Bad! Moc tě chci!
I wish someone could help me
This is just so un-healthy!
And everything you got just kills me
Goin' guilty!
Přeji si, aby mi někdo mohl pomoct
Je to tak nezdravé!
A všechno, co máš mě zabíjí
Cítím se provinilý!
GO CRAZY! ZBLÁZNIL JSEM SE!
Cause you're my best friend's baby
But you got me thinking maybe, just maybe
I don't know what to do!
Protože jsi holka mého nejlepšího kámoše
Ale přiměla jsi mě přemýšlet, že prostě možná
Nevím, co dělat!
I'm in love with someone else's girl
You rock my world
But you're the one that I can't have, girl
I Want U Bad!
Jsem zamilovaný do dívky někoho jiného
Ty otřásáš mým světem
Ale ty jsi ta, kterou nemůžu mít, holka
Moc tě chci!
In my crazy mind
I'm with you all the time
'Cause you're the best I never had
Oh, girl
I Want U Bad!
V mé bláznivé mysli
Jsem s tebou celou dobu
Protože ty jsi to nejlepší, co jsem nikdy neměl
Oh, holka
Moc tě chci!
Oh, oh, oh, oh, ohhh
Oh, oh, oh, ohhh
Oh, oh, oh, ohhh
Oh, oh, oh, oh, ohhh
Oh, oh, oh, ohhh
Oh, oh, oh, ohhh
I Want U Bad! Moc tě chci!
I want you, I want you
I want you, I want you
I want you, I want you
Chci tě, chci tě
Chci tě, chci tě
Chci tě, chci tě
I Want U Bad!
(I Want U Bad!)
Moc tě chci!
(Moc tě chci!)
I want you, I want you
I want you, I want you
I want you, I want you
(Yeah)
Chci tě, chci tě
Chci tě, chci tě
Chci tě, chci tě
(Jéé)
I Want U Bad! Chci tě špatnou!
I might just go crazy
(Crazy!)
'Cause you're my best friend's baby
(Baby!)
But you got me thinking maybe, just maybe
I don't know what to do!
Možná jsem se jen zbláznil
(Zbláznil!)
Protože jsi holka mého nejlepšího kámoše
(holka!)
Ale přiměla jsi mě přemýšlet, že prostě možná
Nevím, co dělat!
I'm in love with someone else's girl, you
(I'm in love!)
Rock my world
(whoo!)
But you're the one that I can't have
Oh, girl, I Want U Bad!
(I Want U Bad!)
Jsem zamilovaný do dívky někoho jiného
(Jsem zamilovaný!)
Ty otřásáš mým světem
(whoo!)
Ale ty jsi ta, kterou nemůžu mít
Oh, holka, moc tě chci!
(moc tě chci!)
In my crazy mind
(I'm so crazy)
I'm with you all the time
'Cause you're the best I never had
Oh, girl
I Want U Bad!
(I Want U Bad!)
V mé bláznivé mysli
(Jsem tak zblázněný)
Jsem s tebou celou dobu
Protože ty jsi to nejlepší, co jsem nikdy neměl
Oh, holka
Moc tě chci!
(moc tě chci!)
Oh, oh, oh, oh, ohhh
Oh, oh, oh, ohhh
(yeah)
Oh, oh, oh, ohhh
Oh, oh, oh, oh, ohhh
Oh, oh, oh, ohhh
(jéé)
Oh, oh, oh, ohhh
I Want U Bad! Moc tě chci!
Ooh ooh ooh, ooh ooh ooh ooh
Ooh ooh, ooh ooh ooh
Ooh ooh ooh, ooh ooh ooh ooh
Ooh ooh, ooh ooh ooh
Oh, girl
I Want U Bad!
Oh, holka
Moc tě chci!

Text přidala Klarushka12

Text opravila Klarushka12

Videa přidali _Petrush, Klarushka12, renisak123

Překlad přidala Klarushka12

Překlad opravila Petulka92

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Louder

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.