Playlisty Kecárna
Reklama

Queen Of The Amazons - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

...,,This is the story of the Amazons
so hear it, spread it, remember it!"..
..,,Toto je příběh Amazonů,
tak jej slyšte, šiřte, pamatujte!"...
In a time long ago
In a land far away from home
There was a tribe of fierce warriors
Guardians of an ancient oath
A nation of fearsome women
Wielding shield sword and bow
Protectors of their motherland
Descendants of the Gods of War
V dávném čase
V zemi daleko od domova
Žil kmen divokých válečníků
Strážců dávné kletby
Národ obávaných žen
Zdvihající štít, meč a luk
Ochránkyně vlastní domoviny
Potomci bohů války
Fearless in the battlefield they charge
Straight an arrow they´ll attack
Nebojácní na bojišti nabíjí
Přímí jako šíp zaútočí
Hail to the Gods of War
Praise the Amazons
Hail to the Queen
Sláva bohům války
Chvalme Amazony
Sláva královně
Hail to the Gods of War
Praise the Amazons
Hail to our Queen
Sláva bohům války
Chvalme Amazony
Sláva naší královně
Fearless men by Hera´s curse
For their labor must be over
They were send to obtain the golden belt
As a gift for the kings daughter
Muži Héřinou kletbou nebojácní
Jejich práce musí skončit
Byli posláni aby získali Zlatý pás
Jako dar pro královu dceru
As they sail in blood red skies
In grace and glory the Amazons await
Warcry for their desriny
In the stars their story will remain
A jak plují krvavě rudou oblohou
V milosti a slávě čekají
Válečný pokřik za jejich osud
Ve hvězdách zůstane jejich příběh
Fearless in the battlefield they rule
Armed with all their anguish and their pride
Nebojácně vládnou bojišti
Vyzbrojení veškerou svou úzkostí a pýchou
Hail to the Gods of War
Praise the Amazons
Hail to the Queen
Sláva bohům války
Chvalme Amazony
Sláva královně
Hail to the Gods of War
Praise the Amazons
Hail to our Queen
Sláva bohům války
Chvalme Amazony
Sláva naší královně
Queen of the Amazons
Queen of the Amazons
Queen of the Amazons
You´ll wont enslave her
You´ll never will
You´ll never take what ours is to keep
Královna Amazonů
Královna Amazonů
Královna Amazonů
Nezotročíte ji
Nikdy ji nezotročíte
Nikdy nevezmete co je naše
Amazons, attack! Amazoňané útočí!
...,,Through lifeless bodies and wounds that never heal
Way across the battlefield there lies the queen
Drift along in her passion
In her warrior soul she feels
That death is as sweet as a breeze
Like a midsummers night dream
Even in death she lives again"...
... ,, Skrz těla bez života a rány které se nezhojí
Přes bojiště zde leží královna
Unesena svou vášní
Ve své duši válečníka cítí
Že smrt je sladká jako vánek
Jako letní noční sen
I ve smrti dále žije"...
Hail to the Gods of War
Praise the Amazons
Hail to the Queen
Sláva bohům války
Chvalme Amazony
Sláva královně
Hail to the Gods of War
Praise the Amazons
Hail to the Queen
Sláva bohům války
Chvalme Amazony
Sláva naší královně
Hail to the Gods of War
Praise the Amazons
Hail to the Queen
Sláva bohům války
Chvalme Amazony
Sláva královně
Hail to the Gods of War
Praise the Amazons
Hail to her
Sláva bohům války
Chvalme Amazony
Sláva jí
Queen of the Amazons
You´ll wont enslave her
Queen of the Amazons
You´ll never will
Queen of the
Queen of the
Amazons
Královna Amazonů
Nezotročíte ji
Královna Amazonů
Nikdy ji nezotročíte
Královna
Královna
Amazonů

Text přidala metal_bitch

Video přidala metal_bitch

Překlad přidala metal_bitch

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Forged In The Fire Of Metal

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.