Kecárna Playlisty
Reklama

Try Not To Breathe - text, překlad

playlist Playlist
I will try not to breathe.
I can hold my head still with my hands at my knees.
These eyes are the eyes of the old, shiver and fold.
Já zkusím ne dýchat.
Nemůžu moji hlavu ještě s rukou na moje kolena.
Tyto oči jsou oči staré, třesavka a fold.
I will try not to breathe.
This decision is mine. I have lived a full life
and these are the eyes that I want you to remember. Oh.
Já zkusím ne dýchat.
Toto rozhodnutí je moje. Jsem žil na plný života
a to jsou oči, že chci tě mít na paměti. Aha.
I need something to fly over my grave again.
I need something to breathe.
Potřebuju něco k letu nad mým hrobem znovu.
Potřebuju něco dýchat.
I will try not to burden you.
I can hold these inside. I will hold my breath
until all these shivers subside,
just look in my eyes.
Já zkusím ne zatěžovat vás.
Jsem schopen pojmout tyto dovnitř. Já zadrží dech
dokud všechny tyto třesavka opadnou,
Jen podívejte se v mých očích.
I will try not to worry you.
I have seen things that you will never see.
Leave it to memory me. I shudder to breathe.
Já zkusím ne strach vás.
Viděl jsem věci, které už nikdy vidět.
Nech to na mě paměť. I otřesení dýchat.
I want you to remember. Oh. (you will never see)
I need something to fly (something to fly)
over my grave again. (you will never see)
I need something to breathe. (something to breathe)
Baby, don't shiver now.
Why do you shiver now? (I will see things you will never see)
I need something to fly (something to fly)
over my grave again. (I will see things you will never see)
I need something to breathe. Oh. Oh. Oh.
Chci, abyste si zapamatovali. Aha. (budete nikdy vidět)
Potřebuju něco k letu (něco k letu)
můj hrob znovu. (budete nikdy vidět)
Potřebuju něco dýchat. (něco dýchat)
Baby, nejsou třesavka nyní.
Proč se chvět teď? (Uvidím, co vám nikdy nebude vidět)
Potřebuju něco k letu (něco k letu)
můj hrob znovu. (Uvidím, co vám nikdy nebude vidět)
Potřebuju něco dýchat. Aha. Aha. Aha.
I will try not to worry you.
I have seen things that you will never see.
Leave it to memory me. Don't dare me to breathe.
Já zkusím ne strach vás.
Viděl jsem věci, které už nikdy vidět.
Nech to na mě paměť. Nenechte si odváží mě dýchat.
I want you to remember. Oh. (you will never see)
I need something to fly (something to fly)
over my grave again. (you will never see)
I need something to breathe. (something to breathe)
Baby, don't shiver now.
Why do you shiver now? (I will see things you will never see)
I need something to breathe. (something to breathe - I have seen things
you will never see)
I want you to remember.
Chci, abyste si zapamatovali. Aha. (budete nikdy vidět)
Potřebuju něco k letu (něco k letu)
můj hrob znovu. (budete nikdy vidět)
Potřebuju něco dýchat. (něco dýchat)
Baby, nejsou třesavka nyní.
Proč se chvět teď? (Uvidím, co vám nikdy nebude vidět)
Potřebuju něco dýchat. (něco dýchat - jsem viděl věci,
už nikdy vidět)
Chci, abyste si zapamatovali.

Text přidal danielson

Video přidala IvyEyes

Překlad přidala Shinča

Je zde něco špatně?
Reklama

Automatic for the People

Reklama

R.E.M. texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.